Usuari:Vriullop/Cursiva

Aixó és un recordatori personal de normes d'estil habituals sobre les cometes i la curvisa. No forma part de les normes de la Viquipèdia. Vegeu VP:LE i Viquipèdia:Convencions tipogràfiques.

«Cometes» Cursiva
 • Citacions o transcripcions literals:
En el segon llibre Antoni Canals tracta de la «contemplació dels órdens del cel e de la glòria del paradís».
 • Ironia o doble sentit:
L'entrenador ha estat destituït per «incapacitat».
 • Eslògans, lemes i campanyes:
La nostra divisa és «Català a l'atac».
 • Capítols, parts d'una obra, cançó d'un àlbum, secció d'un programa de ràdio:
El llibre XII de Lo Crestià incorpora l'obra «Regiment de la cosa pública».
 • Col·leccions editorials:
El Termcat ha publicat la col·lecció «Criteris lingüístics per a la terminologia».
 • Textos no publicats, conferències, discursos, parlaments, ponències, col·loquis, debats, taules rodones, exposicions i mostres.
 • Definicions i traduccions:
Una bajoca és el que en català oriental es coneix com a ‘mongeta tendra’.
 • Destacar una paraula.
 • Títols d'obres
  • Llibres
  • Àlbums música
  • Quadres
  • Programes de ràdio, TV.
 • Publicacions periòdiques i no periòdiques:
La Vanguardia
 • Paraules no incloses als diccionaris:
  • Col·loquialismes
  • Estrangerismes
  • Llatinismes
 • Vehicles de transport, noms de vaixells, avions...
 • Pseudònims
 • Metalingüísme, explicar una paraula.
 • Notes:
Vegeu també...
 • Encapçalaments de llistes, taules