Veïnatge

«Veïnatge» té aquests significats:

  • Veïnatge o veïnat (matemàtiques), subconjunt que conté el punt i tots els punts prou propers al punt
  • Veïnatge administratiu
  • Veïnatge civil, lligam que determina la subjecció d'una persona al dret personal d'una determinada comunitat autònoma amb dret civil propi o al dret civil comú
  • Veïnatge universal terme encunyat pel filòsof canadenc Marshall McLuhan el 1967, al seu llibre The Medium is the Message


Vegeu també: veïnat