Els Vedanga (‘membres del Veda’) són sis disciplines auxiliars per a la comprenssió del Vedes:

BibliografiaModifica

  • Winternitz, Moritz: Geschichte der Indischen Literatur (volums 1 a 3). Alemania: Leipzig, 1905-1922.
    • Traducció a l'angles: History of Indian Literatur Motilal Barnarsidass, 1985.