En botànica s'anomena verticil a un conjunt de tres o més fulles, estams, branques o altres òrgans que naixen al mateix nivell d'una tija o eix, formant un cercle al seu voltant. Si només són dos els òrgans que naixen al mateix nus, es diu que són oposats.

Detall d'una tija de Galium odoratum amb fulles verticil·lades

Les fulles poden estar disposades en verticils, es diu que són verticil·lades, però aquesta disposició és més típica en les fulles modificades que formen la flor de les angiospermes.

En el cas de les flors el verticil rep diferents noms en funció de la seva posició i funció: