Viquipèdia:Infotaules/diccionari de dades

Aquest diccionari de dades recull tots els noms de paràmetres que es fan servir a les infotaules normalitzades, és a dir, aquelles que ja acompleixen les recomanacions de normalització d'infotaules. Una d'aquestes recomanacions aconsella fer servir sempre el mateix nom de paràmetre per al mateix concepte a totes les infotaules.

Aquesta pàgina facilita aquesta feina quan es crea una nova infotaula. També ajuda a construir la documentació de la nova infotaula en poder aprofitar les descripcions fetes servir en les precedents.


Paràmetre Explicació WD Categoria
tipus_infotaula tipus d'entitat geogràfica: estat, regió, ciutat, barri, etc. Instància de (P31) control
imatge Imatge destacada del territori. No fer servir per mapes, ja que tenen espais propis Imatge (P18)
peu Text al peu de la imatge Llegenda (P2096) de Imatge (P18)
alt Text alternatiu de "imatge"
mida_imatge Automàtic. Només necessari per fer petits ajustos
bandera imatge de la bandera oficial del territori Imatge de la bandera (P41)
peu_bandera Enllaç a l'article que descriu la bandera Bandera (P163)
alt_bandera Text alternatiu de "bandera"
mida_bandera Automàtic. Només necessari per fer petits ajustos
escut Imatge de l'escut oficial del territori Imatge de l'escut d'armes (P94)
peu_escut Enllaç a l'article que descriu l'escut Escut d'armes (P237)
alt_escut Text alternatiu de "escut"
mida_escut Automàtic. Només necessari per fer petits ajustos
nom Nom en català, si té versió catalanitzada
nom_original Nom en la seva llengua oficial Nom en la llengua original (P1705) (M)
sobrenom Sobrenom del lloc Sobrenom (P1449) (M)
etimologia Origen del nom del lloc Epònim (P138) (M)
lema Lema oficial Lema (P1546) / Text del lema (P1451) (M+vigència)
simbol Símbol nacional Símbol oficial (P2238) (M)
himne Himne oficial / nacional Himne (P85)
registre_audio_himne Enregistrament d'àudio amb l'himne Àudio (P51) de Himne (P85)
peu_audio_himne Opcional. Text a posar al peu de l'himne
Bloc LOCALITZACIÓ
imatge_mapa Nom del fitxer que conté una imatge amb el mapa / plànol on la ubicació està ja marcada. Només té utilitat quan es vol mostrar un conjunt de localitzacions o una àrea no representable amb el "mapa_localitzador" o amb els mapes dinàmics.
mida_mapa Mida de "imatge_mapa". Per defecte, amplada de taula
alt_mapa Text alternatiu de "imatge_mapa"
peu_mapa Text descriptiu de "imatge_mapa"
draw_mapa Codi del tipus: {{map draw | 18.45, -66.066667; 25.775278, -80.208889; 32.333333, -64.75; 18.45, -66.066667 |zoom=4 |height=300 |width= 300 |fill=#1E90FF }}, que permet generar un mapa dinàmic afegint-li una capa amb una línia o un polígon que ressalta una àrea definida per un conjunt de coordenades.
Per conèixer les possibilitats de l'eina veure: Plantilla:Map draw/ús/exemples
Resultat de la mostra:
lat_dec_lloc Coordenades expressades en decimal Coordenades (P625)
lon_dec_lloc Coordenades expressades en decimal Coordenades (P625)
zoom nivell de zoom del mapa (0-18): 0=mapamundi, 9-11=regió, 13=ciutat, 18=edifici. Per defecte calcula el zoom mínim per encabir la superfície del lloc. Si no existeix valor per superfície, posa un 6.
mapa_localitzador nom de la imatge que té un mapa de context on es destaca el lloc (municipi, regió, etc.)
territori_reclamat Estat o regió que reclama la titularitat sobre aquest territori en contradicció amb el que marca l'estructura territorial oficial descrita a WD o amb els paràmetres següents Territori reivindicat per (P1336) (M)
pais_historic Nom de país o territori històric, amb independència de l'estat al que pertany oficialment.
admin_tipus1 Descripció del nivell més alt de l'estructura administrativa. Habitualment "Estat" Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) (encadenats)
admin1 Nom del nivell més alt Instància de (P31) de Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131)
admin_tipus2 Descripció del segon nivell dins l'estructura administrativa. Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) (encadenats)
admin2 Nom del segon nivell dins l'estructura administrativa. Instància de (P31) de Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131)
admin_tipus3 Descripció del tercer nivell dins l'estructura administrativa. Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) (encadenats)
admin3 Nom del tercer nivell dins l'estructura administrativa. Instància de (P31) de Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131)
admin_tipus4 Descripció del quart nivell dins l'estructura administrativa. Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) (encadenats)
admin4 Nom del quart nivell dins l'estructura administrativa. Instància de (P31) de Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131)
admin_tipus5 Descripció del cinquè nivell dins l'estructura administrativa. Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) (encadenats)
admin5 Nom del cinquè nivell dins l'estructura administrativa. Instància de (P31) de Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131)
admin_tipus6 Descripció del sisè nivell dins l'estructura administrativa. Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) (encadenats)
admin6 Nom del sisè nivell dins l'estructura administrativa. Instància de (P31) de Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131)
admin_tipus7 Descripció del setè nivell dins l'estructura administrativa. Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) (encadenats)
admin7 Nom del setè nivell dins l'estructura administrativa. Instància de (P31) de Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131)
Bloc POBLACIÓ
poblacio Cens d'habitants Població (P1082)
poblacio_any Any del cens Data (P585) de Població (P1082)
poblacio_pos Posició del lloc en termes de població respecte de "poblacio_refer". Ex.: El 3er. Lloc respecte Europa.
poblacio_per Percentatge que representa la població del lloc respecte de "poblacio_refer". Ex.: El 14% respecte Europa.
poblacio_refer Lloc de referència per determinar "poblacio_pos" i "poblacio_per"
llars Nombre de llars del lloc Llars (P1538)
llars_any Any del cens de llars Data (P585) de Llars (P1538)
gentilicis Nom amb què es designen les persones del lloc (habitualment: masculí, femení) Gentilici (P1549)
gentilicis2 Segon conjunt de denominació, quan hi existeix.
malnom Malnom dels hjabitants del lloc
predoling Llengua de predomini lingüístic a les zones limítrofs o bilingües, en els termes descrits -específicament- per aquest concepte.
zonaling Sinònim de "predomini lingüístic", en territoris on s'anomena "zona lingüística" (Ex. País Valencià)
etiqueta_llengua Etiqueta per la llengua o idioma. Per defecte, llengua
llengua Idiomes oficials del territori Idioma oficial (P37) (M)
religio Religió oficial del territori. S'acostuma a aplicar només a estats. Religió (P140) / Religió oficial (P3075) (M)
grups_etnics Grups èticns majoritaris
Bloc GEOGRAFIA
etiqueta_capital1 Text per definir la capital. Quan la capital coincideix amb la ciutat més gran, el text s'adapta per evitar repetir dues línies amb informació similar
capital1 Capital oficial de l'estat, regió, comarca, etc. Capital (P36) (M)
etiqueta_capital2
capital2
etiqueta_capital3
capital3
etiqueta_capital4
capital4
3 conjunts etiqueta-nom per a encabir altres ciutats destacables
etiqueta_ciutat_gran Text per definir "Ciutat més gran". Ex.: Ciutat més populosa, etc.
ciutat_gran nom de la ciutat més gran. Aplica a estats o regions
etiqueta_nombre_subdivisions Text que defineix el concepte representat per "nombre_subdivisions": municipis, regions, lander, concejos, etc.
nombre_subdivisions Nombre de subdivisions administratives, regions d'un estat, municipis d'una comarca, etc.
conte_localitats Llista del nom de les subdivisions administratives en que es divideix Conté la localitat (P1383) / Conté la subdivisió (P150) (M+vigència)
partde Agrupació / organització a la que pertany el lloc. Poden ser agrupacions supranacionals (Arc mediterrani, Europa,..) o zones/regions de caràcter diferent a la jerarquia político-administrativa, com ara circumscripció electoral o regions d'interès econòmic o cultural compartit (Països catalans). Part de (P361)
superficie Superfície total del territori d'aquest lloc Superfície (P2046)
superficie_pos Posició del lloc en termes de superfície respecte de "superficie_refer". Ex.: El 3er. lloc respecte Europa.
superficie_per Percentatge que representa la superfície del lloc respecte de "superficie_refer". Ex.: El 14% respecte Europa.
superficie_refer Lloc de referència per determinar "superficie_pos" i "superficie_per"
superficie_aigua_per Percentatge de la superfície total del territori que és aigua (mar o grans llacs) Aigua com a percentatge d'àrea (P2927)
dimensions Qualsevol combinació que permeti descriure la forma i dimensions del territori. És un paràmetre heretat per compatibilitat d'ús poc habitual.
amplada Amplada màxima del territori. Juntament amb "llargada" permet tenir una idea aproximadament de la forma del territori. S'acostuma a utilitzar amb illes o territoris amb perfils poligonals simples. Amplada (P2049)
llargada Llargada màxima del territori. Longitud (P2043)
unitat_mida Unitat en que estan expressades la "amplada" i "llargada"
etiqueta_long_limits Text que defineix el concepte representat per "long_limits".
long_limits Llargada dels límits territorials. Es pot aplicar per descriure el perímetre o la llargada fronterera, per exemple.
limits_amb Llista dels territoris amb els que estar a tocar Limita amb (P47) (M+vigència)
long_costa Llargada de la línia de costa del lloc
banyat_per Mars, rius o llacs que hi toquen el territori Banyat per (P206) (M)
altitud Altitud mitjana o "oficial" del territori Altitud (P2044)
altitud_maxima Altitud màxima del territori. Quan correspon a un punt concret (cim) caldria indicar el seu nom a "punt_mes_alt". Aquesta informació s'obté des de WD quan existeix també el "punt més alt (P610)" a WD. Altitud (P2044) de Punt més alt (P610)
altitud_minima Altitud mínima del territori. Quan correspon a un punt concret (avenc, ..) caldria indicar el seu nom a "punt_mes_baix". Aquesta informació s'obté des de WD quan existeix també el "punt més baix (P1589)" a WD. Altitud (P2044) de Punt més baix (P1589)
punt_mes_alt Nom del punt més alt del territori Punt més alt (P610) (M)
punt_mes_baix Nom del punt més baix del territori Punt més baix (P1589) (M)
Bloc HISTÒRIA
anterior Nom anterior del territori. Pot recollir un simple canvi de denominació o la desaparició d'un territori en favor d'aquest que s'està descrivint Reemplaça (P1365) / Anterior (P155) (M)
posterior Nom posterior del territori. Pot recollir un simple canvi de denominació o denota que el territori ha desaparegut en favor d'un altre Reemplaçat per (P1366) / Següent (P156) (M)
etiqueta_fundacio Opcional. Permet col·locar una etiqueta prèvia a la llista d'esdeveniments relatius a la història. Per exemple: Creació, Independència, etc. Per defecte, és Formació.
fundador Nom de la persona que el va fundar Fundador (P112) (M)
llista_fundacio Permet fer una llista de format lliure amb els fets fundacionals destacables. És incompatible amb els conjunts etiqueta-data fundació definits a continuació
etiqueta_fundacio1 Conjunt etiqueta-nom per a encabir esdeveniments destacables. El primer per defecte és "Creació", quan existeix data de creació a WD (P571)
data_fundacio1 Conjunt etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables. Creació (P571)
fundació_actual Conjunt etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables.
etiqueta_fundacio2 Conjunt etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables.
fundació_actual_data Conjunt etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables.
data_fundacio2 Conjunt etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables.
etiqueta_fundacio3 Conjunt etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables.
data_fundacio3 Conjunt etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables.
etiqueta_fundacio4 Conjunt etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables.
data_fundacio4 Conjunt etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables.
fet_clau Llista de fets significatius dins la història no relacionats amb la creació/independència del territori. Esdeveniment significatiu (P793) (M)
etiqueta_llista_celebracio Permet canviar el text de l'etiqueta per a la llista de celebracions o festius del territori. Per exemple: Festes nacionals, etc. Per defecte, és Dia festiu.
llista_celebracio Permet fer una llista de format lliure amb els dies festius destacables. És incompatible amb els conjunts etiqueta-data celebracio definits a continuació. Dia festiu (P832) (M)
etiqueta_celebracio Opcional. Permet col·locar una etiqueta prèvia al conjunt etiqueta-data celebració que es descriuen a continuació.
etiqueta_celebracio1 Conjunt etiqueta-data per a encabir dies festius destacables.
data_celebracio1 Conjunt etiqueta-data per a encabir dies festius destacables.
etiqueta_celebracio2 Conjunt etiqueta-data per a encabir dies festius destacables.
data_celebracio2 Conjunt etiqueta-data per a encabir dies festius destacables.
etiqueta_celebracio3 Conjunt etiqueta-data per a encabir dies festius destacables.
data_celebracio3 Conjunt etiqueta-data per a encabir dies festius destacables.
etiqueta_celebracio4 Conjunt etiqueta-data per a encabir dies festius destacables.
data_celebracio4 Conjunt etiqueta-data per a encabir dies festius destacables.
dia_mercat Dia setmanal de mercat ambulant
patro Patronímic i/o dia de la festa religiosa Patrocini (P417) (M)
Bloc GOVERN
etiqueta_org_territorial Text que defineix el concepte representat per "org_territorial".
org_territorial Descripció de la forma política d'organitzar el territori (Regions autonòmes, federació territorial, comarques i províncies, etc.).
etiqueta_forma_govern Text que defineix el concepte representat per "forma_govern".
forma_govern Fórmula jurídico-política de funcionament del territori: Parlamentarisme, mancomunitat, monarquia, etc. Permet complementar la comprensió dels òrgans de funcionament que es defineixen a continuació. Forma de govern (P122) (M)
organ_executiu Nom de l'òrgan o poder executiu del territori. Govern Òrgan executiu (P208)
organ_legislatiu Nom de l'òrgan o poder legislatiu del territori. Parlament Òrgan legislatiu (P194)
organ_judicial Nom de l'òrgan o poder judicial del territori. Cort suprema Màxima autoritat judicial (P209)
etiqueta_cap_estat Títol del cap d'estat (President, monarca, canciller, etc.). Per defecte: Cap d'estat Càrrec ocupat pel cap d'estat (P1906)
nom_cap_estat Nom de la persona que fa de cap d'estat. En principi només s'aplica als estat, però pot aparèixer en unitats inferiors per indicar qui és el cap d'estat corresponent. Cap d'estat (P35)
etiqueta_cap_govern Títol del cap de govern (President, primer ministre, alcalde, etc.). Per defecte: Cap de govern Càrrec ocupat pel cap de govern (P1313)
nom_cap_govern Nom de la persona que ocupa el càrrec de governar el territori sigui quina sigui la institució que correspon. Cap de govern (P6)
cap_govern_any Any d'inici del cap de govern en el càrrec Data d'inici (P580) de Cap de govern (P6)
etiqueta_lider1
nom_lider1
...
etiqueta_lider5
nom_lider5
5 conjunts etiqueta-nom per a encabir altres càrrecs i polítics destacables.
etiqueta_representacio Etiqueta prèvia al detall de la representació política de la cambra que es descriuen a continuació. Els següents paràmetres permeten descriure el repartiment d'escons de l'òrgan de representació o de govern del territori
etiqueta_representacio1
representacio1
...
etiqueta_representacio4
representacio4
4 conjunts etiqueta-nom per a permet descriure la representació política dins la cambra, el ple municipal, el consell, etc.
membre_de Nom dels organismes o entitats que agrupen interessos socials, polítics, econòmics o culturals als quals pertany o és membre el territori. Membre de (P463) (M+vigència)
Bloc ECONOMIA
PIB Producte Interior Brut PIB nominal (P2131)
PIB_posicio Posició del lloc en termes de PIB respecte de "PIB_refer". Ex.: El 3r. lloc respecte Europa.
PIB_refer Lloc de referència per determinar "PIB_pos" i "PIB_capita_pos"
PIB_any Any de l'indicador PIB Data (P585) de PIB nominal (P2131)
PIB_capita Producte Interior Brut per càpita PIB per capita (P2132)
PIB_capita_posicio Posició del lloc en termes de PIB per càpita respecte de "PIB_refer". Ex.: El 3r. lloc respecte Europa.
PIB_capita_any Any de l'indicador PIB_capita Data (P585) de PIB per capita (P2132)
reserves_totals Reserves totals del territori. Acostuma a aplicar-se a nivell d'estat Reserves totals (P2134)
reserves_totals_any Any de l'indicador "reserves_totals" Data (P585) de Reserves totals (P2134)
pressupost Pressupost anual publicat Pressupost (P2769)
pressupost_any Any de l'indicador "pressupost" Data (P585) de Pressupost (P2769)
exportacions Volum d'exportacions Exportacions totals (P2135)
exportacions_any Any de l'indicador "exportacions" Data (P585) de Exportacions totals (P2135)
importacions Volum d'importacions Importacions totals (P2136)
importacions_any Any de l'indicador "importacions" Data (P585) de Importacions totals (P2136)
etiqueta_IDH Text per l'etiqueta del IDH, quan es vol un text diferent a "IDH"
IDH Índex de Desenvolupament Humà. Habitualment només existeix a nivell d'estat Índex de Desenvolupament Humà (P1081)
IDH_any Any de l'indicador IDH Data (P585) de Índex de Desenvolupament Humà (P1081)
IDH_posicio Posició del lloc en termes de IDH respecte de "PIB_refer". Ex.: El 3r. lloc respecte Europa.
IDH_refer Lloc de referència per determinar "IDH_pos"
moneda Moneda (es) oficial Moneda (P38)
moneda_iso Codi ISO de la moneda Codi ISO 4217 (P498) de Moneda (P38)
moneda_simbol Símbol fet servir com a abreviatura (E, $, ...) P558 (P558) de Moneda (P38)
taxa_atur Índes d'atur de la població en edat laboral. Taxa d'atur (P1198)
taxa_atur_any Any de l'indicador "taxa_atur" Data (P585) de Taxa d'atur (P1198)
Bloc INDICATIUS
codi_postal Codi postal del territori Codi postal (P281)
horari Fus horari. En territoris multifus, s'indica la zona on afecta cadascun Fus horari (P421)+S'aplica a (P518)+Vàlid en el període (P1264) (M)
horari_estiu Fus horari d'estiu per a aquells territoris que apliquin canvi horari
agermanaments Ciutats amb les que té agermanament Agermanament amb (P190) (M)
domini Domini d'Internet del territori. Habitualment només apareix als estats Domini de primer nivell (P78) (M)
codi_telef prefix telefònic nacional (en el cas dels estats) o regional (en la resta de territoris) Prefix telefònic internacional (P474) / Prefix telefònic local (P473) (M)
telefon_emergencies Telèfon únic d'emergències que es fa servir al territori Telèfon d'emergències (P2852)
prefix_radiofonic Codi internacional assignat a les emissores de ràdio segons estat. Dada heretada, molt poc utilitzada.
transport Tipus de transport per accedir-hi. Aquesta dada només té sentit en territoris molt específics (una zona aïllada, un illa que té accés via pont, etc.) o quan l'accés sigui excepcional (només en 4x4, etc.). Seria excessiu aportar-ho en els casos normals.
colors Colors oficials del territori. Habitualment, aplica en el cas dels estats
Bloc FINAL
facebook Compte oficial de FB Identificador Facebook (P2013)
twitter Compte oficial de TW Nom d'usuari de Twitter (P2002)
lloc_web Lloc web oficial Lloc web (P856)
notes Notes al peu. Algunes infotaules ho fan servir per mostrar les referències utilitzades dins el cos, evitant que vagin al peu de l'article.
color_notes Codi de color per l'àrea de notes al peu. Per defecte, en blanc.
bloc_geografia_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades geogràfiques
bloc_historia_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades històriques
bloc_govern_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades de govern
bloc_economia_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades econòmiques
bloc_indicatiu_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades d'indicatius. Aquest bloc ja és utilitzat per la pròpia infotaula per a situar tots els codis geogràfics. Si es fa servir per aportar informació manual, s'anul·larà la informació calculada
bloc_final_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades finals
etiqueta_poblacio1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de població
nom_poblacio1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de població
etiqueta_poblacio2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de població
nom_poblacio2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de població
etiqueta_poblacio3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de població
nom_poblacio3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de població
etiqueta_poblacio4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de població
nom_poblacio4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de població
etiqueta_poblacio5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de població
nom_poblacio5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de població
etiqueta_geografia1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de geografia
nom_geografia1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de geografia
etiqueta_geografia2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de geografia
nom_geografia2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de geografia
etiqueta_geografia3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de geografia
nom_geografia3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de geografia
etiqueta_geografia4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de geografia
nom_geografia4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de geografia
etiqueta_geografia5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de geografia
nom_geografia5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de geografia
etiqueta_historia1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de història
nom_historia1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de història
etiqueta_historia2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de història
nom_historia2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de història
etiqueta_historia3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de història
nom_historia3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de història
etiqueta_historia4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de història
nom_historia4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de història
etiqueta_historia5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de història
nom_historia5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de història
etiqueta_govern1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de govern
nom_govern1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de govern
etiqueta_govern2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de govern
nom_govern2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de govern
etiqueta_govern3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de govern
nom_govern3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de govern
etiqueta_govern4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de govern
nom_govern4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de govern
etiqueta_govern5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de govern
nom_govern5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de govern
etiqueta_economia1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de economia
nom_economia1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de economia
etiqueta_economia2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de economia
nom_economia2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de economia
etiqueta_economia3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de economia
nom_economia3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de economia
etiqueta_economia4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de economia
nom_economia4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de economia
etiqueta_economia5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de economia
nom_economia5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc de economia
etiqueta_indicatiu1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc d'indicatius
nom_indicatiu1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc d'indicatius
etiqueta_indicatiu2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc d'indicatius
nom_indicatiu2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc d'indicatius
etiqueta_indicatiu3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc d'indicatius
nom_indicatiu3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc d'indicatius
etiqueta_indicatiu4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc d'indicatius
nom_indicatiu4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc d'indicatius
etiqueta_indicatiu5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc d'indicatius
nom_indicatiu5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc d'indicatius
etiqueta_final1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc final
nom_final1 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc final
etiqueta_final2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc final
nom_final2 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc final
etiqueta_final3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc final
nom_final3 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc final
etiqueta_final4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc final
nom_final4 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc final
etiqueta_final5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc final
nom_final5 Comodins etiqueta-nom per afegir variables al final del bloc final