Viquipèdia:Macros/Minor Planet-en-ca

//Macro de l'editor de textos jEdit

//Per a convertir la plantilla en:Template:Minor Planet
//en la plantilla Plantilla:Asteroide
//
//Pot ser que faci falta traducció addicional (peus de foto,...)
//
//Cal moure al lloc adequat la  secció
//       == Referències ==<references/>
//I afegir manualment i si convé, les referències no descrites 
// però enllaçades des de la taula.
//
//Responsable:  Usuari:Joanjoc
//Data creació: 12/1/2007
//Data revisió: 13/1/2007
textArea.goToBufferStart(false);

//Format
SearchAndReplace.setSearchString("{{Minor Planet");
SearchAndReplace.setReplaceString("{{Asteroide");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("\\{\\{e\\|(\\d*)}}");
SearchAndReplace.setReplaceString("·10<sup>$1</sup>");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("</ref>");
SearchAndReplace.setReplaceString("{{en}}</ref>");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(.)-type asteroid\\|(.)-type");
SearchAndReplace.setReplaceString("Asteroide tipus $1");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(.)-type asteroid");
SearchAndReplace.setReplaceString("Asteroide tipus $1");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);// . per , i , per .
SearchAndReplace.setSearchString("(\\d)\\.(\\d)");
SearchAndReplace.setReplaceString("$1#coma#$2");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(\\d),(\\d)");
SearchAndReplace.setReplaceString("$1.$2");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("#coma#");
SearchAndReplace.setReplaceString(",");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(Flora|Hygiea|Juno|Massalia|Vesta) family");
SearchAndReplace.setReplaceString("Familia $1");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

textArea.goToBufferEnd(false);
textArea.insertEnterAndIndent();
textArea.insertEnterAndIndent();
textArea.setSelectedText("== Referències ==");
textArea.insertEnterAndIndent();
textArea.setSelectedText("<references/>");
textArea.insertEnterAndIndent();


//Textos
SearchAndReplace.setSearchString("[[Asteroid belt|Main belt]]");
SearchAndReplace.setReplaceString("[[Cinturó d'asteroides]]");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);


SearchAndReplace.setSearchString("Astronomical unit|AU");
SearchAndReplace.setReplaceString("Unitat astronòmica|UA");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("\\bAU\\b");
SearchAndReplace.setReplaceString("UA");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(C|c)ubic centimetre");
SearchAndReplace.setReplaceString("$1entímetre cúbic");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("degree (angle)");
SearchAndReplace.setReplaceString("Grau sexagesimal");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);SearchAndReplace.setSearchString("Julian date|JD");
SearchAndReplace.setReplaceString("Dia julià|DJ");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("Julian day|JD");
SearchAndReplace.setReplaceString("Dia julià|DJ");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("Julian year (astronomy)");
SearchAndReplace.setReplaceString("Any julià");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("Julian year"); //després de "Julian year (astronomy)"
SearchAndReplace.setReplaceString("Any julià");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("Juno family|Juno clump");
SearchAndReplace.setReplaceString("Familia Juno");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("Hubble Space Telescope");
SearchAndReplace.setReplaceString("Telescopi espacial Hubble");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("kilogram");
SearchAndReplace.setReplaceString("quilogram");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("[[Main belt]]");
SearchAndReplace.setReplaceString("[[Cinturó d'asteroides]]");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(false);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("\\bnone\\b");
SearchAndReplace.setReplaceString("cap");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);


//Temps
SearchAndReplace.setSearchString("\\b(D|d)ay\\b");
SearchAndReplace.setReplaceString("$1ia");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("\\b(H|h)our\\b");
SearchAndReplace.setReplaceString("$1ora");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("\\b(S|s)econd");
SearchAndReplace.setReplaceString("$1egon");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

//Mesos
SearchAndReplace.setSearchString("(J|j)anuary");
SearchAndReplace.setReplaceString("gener");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(F|f)ebruary");
SearchAndReplace.setReplaceString("febrer");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(M|m)arch");
SearchAndReplace.setReplaceString("març");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(A|a)pril");
SearchAndReplace.setReplaceString("abril");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(M|m)ay");
SearchAndReplace.setReplaceString("maig");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(J|j)une");
SearchAndReplace.setReplaceString("juny");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(J|j)uly");
SearchAndReplace.setReplaceString("juliol");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(A|a)ugust");
SearchAndReplace.setReplaceString("agost");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(S|s)eptember");
SearchAndReplace.setReplaceString("setembre");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(O|o)ctober");
SearchAndReplace.setReplaceString("octubre");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(N|n)ovember");
SearchAndReplace.setReplaceString("novembre");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(D|d)ecember");
SearchAndReplace.setReplaceString("desembre");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

//ordre mesos
SearchAndReplace.setSearchString("(gener|febrer|març|maig|juny|juliol|setembre|novembre|desembre) (\\d*)]],");
SearchAndReplace.setReplaceString("$2 de $1]] de");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("(abril|agost|octubre) (\\d*)]],");
SearchAndReplace.setReplaceString("$2 d'$1]] de");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("\\bin (gener|febrer|març|maig|juny|juliol|setembre|novembre|desembre)");
SearchAndReplace.setReplaceString("el $1");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(false);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);

SearchAndReplace.setSearchString("\\bin (abril|agost|octubre)");
SearchAndReplace.setReplaceString("l'$1");
SearchAndReplace.setBeanShellReplace(false);
SearchAndReplace.setIgnoreCase(true);
SearchAndReplace.setRegexp(true);
SearchAndReplace.setSearchFileSet(new CurrentBufferSet());
SearchAndReplace.replaceAll(view);