Viquipèdia:Recursos de domini públic/Article 13 de la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola

A Espanya, la propietat intel·lectual es regula pel Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria (Butlletí Oficial de l'Estat núm. 97, de 22 d'abril de 1996), d'acord amb el Consell d'Estat i el Consell de Ministres del 12 d'abril d'aquest any.

En aquest text, l'article 13 —titulat «Exclusions»—, es refereix als documents que el seu contingut no és objecte de propietat intel·lectual, i que conté el següent tenor literal:

« Article 13. Exclusions.

No són objecte de propietat intel·lectual les disposicions legals o reglamentàries i els seus corresponents projectes, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, així com les traduccions oficials de tots els textos anteriors.

»

En la terminologia de Viquipèdia, això vol dir que els texts i altre material extret d'aquestes disposicions legals (annexos, gràfics, etc.) no tenen drets d'autor i per tant poden utilitzar-se lliurement. El contingut és ampli però sempre apareixen publicades ja sigui en la seva integritat o referenciades en algun butlletí o diari oficial, ja sigui estatal o d'una comunitat autònoma.

Tipus de disposicions a les quals s'aplica l'article 13 de la LleiModifica

  • Lleis
  • Decrets
  • Ordres
  • Edictes
  • Resolucions
  • Acords

Exemples de textos d'interèsModifica

  • Les declaracions de Béns d'Interès Cultural solen contenir text descriptiu del monument, el lloc arqueològic, conjunt històric, etc. que pot ser útil per a l'article corresponent.
  • Algunes resolucions sobre espais naturals, monuments naturals, aiguamolls, etc, en contenen una descripció.
  • En general qualsevol aspecte relacionat amb el patrimoni cultural, ambiental, etc. que passa a protegir-se, queda plasmat en un document oficial del que pot rescatar-se informació útil per Viquipèdia.

Llista de Butlletins i Diaris OficialsModifica