Volum (llibre)

llibre individual d'una sèrie

Volum és el nom donat al llibre en tant que unitat física, sobretot quan cal distingir-lo del sentit més genèric de llibre com a ‘obra independent’, ‘obra de creació intel·lectual'.

Una obra publicada en dos volums

Així, el llibre-obra coincideix sovint amb el llibre-objecte (volum); per exemple, un poemari complet publicat en un sol volum. Però un sol volum (unitat física de llibre) també pot incloure diverses obres; per exemple, un volum en què apareixen publicades conjuntament tres novel·les. D'altra banda, una sola obra independent pot ocupar diversos volums (unitats físiques de llibre); per exemple, una enciclopèdia en vint volums.

Volum és, doncs, un terme referit a l'estructura física del llibre. Cal distingir-lo del tom, que designa un tipus d'estructuració intel·lectual interna d'una obra (similarment a la part o al capítol).

Bibliografia modifica

  • Carreras, Concepció; Martínez, Concepció; Rovira, Teresa. Organització d'una biblioteca: popular, escolar o infantil. 3a ed. Barcelona: Edicions 62, 1991. (Didàctiques; 10) ISBN 84-297-1631-9
  • Dictionarium bibliothecarii practicum: ad usum internationalem in XXII linguis = The librarian's practical dictionary: in 22 languages = Wörterbuch des Bibliothekars: in 22 Sprachen. Herausg. von Dr. Zoltán Pipics. 7. Auflage. München: Dokumentation, 1977. ISBN 3-7940-4110-0
  • Extracte del Reglament del Dipòsit Legal; Normes per a l'establiment del número d'ISBN; Normes per a la inscripció d'obres en el Registre de la Propietat Intel·lectual; Recomanacions per a la impressió dels fulls de portada i portadella. 2a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1987. ISBN 84-393-0812-4
  • Martínez de Sousa, José. Diccionario de edición, tipografía y artes gráficas.Gijón: Trea, 2001. (Biblioteconomía y administración cultural; 46) ISBN 84-95178-96-6
  • Pujol, Josep M.; Solà, Joan. Ortotipografia: manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic. 2a ed., rev. Barcelona: Columna, 1995. ISBN 84-7809-632-9
  • TERMCAT, Centre de Terminologia. Lèxic d'arts gràfiques i edició. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Indústria i Energia, 1993. (La indústria a Catalunya) ISBN 84-393-2698-X