Abatiment

Per a altres significats, vegeu «depressió clínica».

L'abatiment és el desviament d'una embarcació respecte al rumb intentat i que ve motivat per l'acció del vent. Cal tenir-lo en compte en la navegació per estima. En navegació marítima és el moviment de desviament del rumb d'un vaixell a causa del vent, terme que es diferencia del de deriva (canvi de rumb a causa de l'efecte del corrent), i que pot expressar-se com distància, velocitat o diferència angular entre el rumb veritable de la proa (RVP) i el rumb veritable (Rv) o derrota real sobre el fons.

Gràfica que mostra l'abatiment

En termes pràctics, és la correcció al rumb que s'ha de fer per compensar l'efecte combinat de vent i corrent. Es mesura amb origen a la direcció de la crugia en sentit semicircular és a dir a estribord o babord.

En altres paraules més simples, el càlcul de l'abatiment serà positiu si el vaixell abat a estribord i negatiu si el vaixell abat a babord

FórmulesModifica

 

 

L'abatiment serà positiu si l'efecte de vent i corrent provenen de babord, i negatiu en cas contrari (vegeu el gràfic). A l'estat espanyol i a efectes d'examen la fórmula s'exposa de la següent manera:

 

On:

Rs = rumb de superfície
Rv = rumb veritable
Ab = Abatiment

ExempleModifica

Suposem que s'intenta seguir un Rv o sobre el fons de 020 º i s'estima que, per efectes de vent i corrent provinents del nostre costat de babord, es pateix un abatiment a estribord de 4t. Llavors haurà governar a un RVP de 016 º.

En nombres

 

A efectes d'exercicis de carta, en els exercicis de Patró d'Embarcacions d'Esbarjo o patró de iot, no haurem de tenir en compte el corrent, ja que el seu càlcul és diferent de l'abatiment. Quan un problema combina deriva (efecte del corrent) i abatiment (vent), haurem de realitzar prèviament el triangle de corrents que ens donarà el Rumb Efectiu (Re) i el Rumb de Superfície (Rs), coneixent el Rumb del Corrent (Rc ), el seu Intensitat horària (IHC) i almenys la Velocitat del Vaixell (Vb) o la Velocitat efectiva (Ve) o, si no la HRB de sortida i arribada (Hora Rellotge Bloc)

En geometriaModifica

Es diu abatiment en geometria, al procés mitjançant el qual, donats dos plans que es tallen, es fa girar un d'ells al voltant de la recta d'intersecció de tots dos, fins a aconseguir que tots dos plans coincideixin. D'aquesta manera, s'aconsegueix que les projeccions realitzades sobre aquests plànols siguin coplanàries, es podran aplicar a continuació sobre elles construccions de geometria plana.

L'abatiment també s'utilitza en dibuix tècnic per als diferents tipus de vista, girar un objecte en grau et dona diferents ángulos de vista, a això se'n diu abatre (girar)