Absorció (farmacologia)

En farmacocinètica, l'absorció és el viatge d'un fàrmac des del lloc d'administració fins al torrent sanguini o a un lloc d'acció immediat (per exemple, en els tractaments per la pell).[1][2]

El fàrmac viatja per alguna via d'administració (oral, tòpica, etc.) en una forma de dosificació escollida (per exemple, comprimits, càpsules o en solució).[3] La via més ràpida d'absorció és la inhalació.[4]

L'absorció per altres vies, com ara la via intravenosa, la injecció intramuscular són encara més senzilles (ja que no impliquen absorció a través d'una membrana o epiteli i no hi ha pèrdua de fàrmac)[5] i no hi ha problemes de variabilitat en la biodisponibilitat, ja que és sovint propera al 100%.

L'absorció és un enfocament principal en el desenvolupament de fàrmacs i la química medicinal, ja que un fàrmac s'ha d'absorbir abans que pugui tenir efectes medicinals. A més, el perfil farmacocinètic del fàrmac es pot canviar de manera fàcil i significativa ajustant els factors que afecten l'absorció.

Referències

modifica
  1. Alsanosi, Safaa Mohammed M.; Skiffington, Craig; Padmanabhan, Sandosh. «Pharmacokinetic Pharmacogenomics». A: Handbook of Pharmacogenomics and Stratified Medicine. Elsevier, 2014, p. 341–364. DOI 10.1016/b978-0-12-386882-4.00017-7. ISBN 978-0-12-386882-4. 
  2. Yang, Y.; Zhao, Y.; Yu, A. [et al.].. «Oral Drug Absorption». A: Developing Solid Oral Dosage Forms. Elsevier, 2017, p. 331–354. DOI 10.1016/b978-0-12-802447-8.00012-1. ISBN 978-0-12-802447-8. 
  3. LE.JENNIFER. «Drug Absorption - Clinical Pharmacology». MSD Manual Professional Edition, 27-03-2020. [Consulta: 28 març 2020].
  4. Kaplan Pharmacology 2010, Video Lectures, Absorption chapter
  5. Kaplan Pharmacology 2010, page 6, Absorption