Ad hoc és una locució llatina que significa literalment «per a això».[1] D'origen de l'argot jurídic, el terme va generalitzar-se i s'utilitza per referir-se a allò que és adient només per un determinat fi, que sigui temporani o durable.

En sentit ampli pot traduir-se com específic o específicament. Al dret, un advocat ad hoc és designat per portar un cas en concret. Una norma jurídica ad hoc o un contracte ad hoc són elaborats per respondre a una situació concreta i no tenen cap aplicació més enllà d'una situació particular. El terme legislació ad hoc sovint té una connotació negativa, quan es considera que una llei no rau en l'interès general i que sembla que només serveixi uns interessos particulars de mera partitocràcia.[2] En la política es parla d'una «comissió ad hoc» per designar una comissió que ha d'examinar un problema particular, diferent d'una comissió permanent. En la diplomàcia significa una missió particular o temporal, independent de la representació diplomàtica permanent.

Referències modifica