Contracte

acord de voluntats on hi intervenen dues o més persones i que genera drets i obligacions

Un contracte és l'acord de voluntats que genera drets i obligacions. És un acte jurídic bilateral o multilateral, perquè hi intervenen dues o més persones (a diferència dels actes jurídics unilaterals en què intervé una sola persona), i que té per finalitat crear drets i obligacions. L'element principal per la validesa d'un contracte és el consentiment de les parts (per exemple, si el contracte es fa per escrit, signant-lo), i és a partir del moment del consentiment que creen drets i obligacions.

La llibertat contractual és un dels fonaments de la vida social moderna. Aquesta llibertat ha estat reconeguda per diferents textos normatius, essent un dels primers a fer-ho la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà de 1789.

Classes de contractes

modifica

Els contractes es poden classificar segons una gran varietat de criteris que permeten establir analogies i diferències. Els criteris no són excloents i, per tant, un mateix contracte es pot incloure en diferents classificacions segons les característiques analitzades.[1]

 • Segons els vincles obligatoris del contracte, els contractes són unilaterals quan generen obligacions únicament a càrrec d'una de les parts. El contracte de donació, en el que una persona s'obliga a lliurar a una altra la propietat d'un bé o dret sense cap contraprestació. Un altre exemple de contracte unilateral és el préstec mutu, que només fa néixer l'obligació del prestatari de retornar la suma prestada. En canvi, són bilaterals o sinal·lagmàtics, en el cas dels contractes en el qual les parts estipulen obligacions mútues i recíproques, de manera que, si una de les parts viola el contracte, l’altra resta lliure de complir el que prometé. En són exemples el contracte d'arrendament, el de compravenda.[2]
 • Per la incertesa sobre la relació d'equivalència, els contractes són commutatius, en què hi ha una correlació o equivalència entre les prestacions, previstes des de la perfecció, per contraposició als contractes aleatoris, quan la relació d'equivalència no és fixada de forma prèvia i rígida, en tant que hi intervé l'aleatorietat de forma volguda per les parts com a element essencial de la funció del contracte. El contracte d'assegurança és un exemple del contracte aleatori.[1][3]
 • Segons les atribucions patrimonials derivades del contracte, els contractes són onerosos quan hi ha atribucions patrimonials a càrrec de les dues parts, comporta un benefici i un gravamen equiparables per a les dues parts. Com a exemple el contracte de compravenda,[4] el contracte de treball, el contracte d'obra. Es consideren gratuïts, no hi ha cap contraprestació per part del donatari ni d'un tercer per exemple la donació, on hi ha una intenció per part del donant de beneficiar el donatari i es dona un empobriment del donant i enriquiment del donatari.[5]
 • Segons la forma en què es pacta el contingut, els contractes de negociació són els que les parts estan en posició de discutir els termes del contracte, en canvi, els contractes anomenats d'adhesió són aquells en què una de les parts fixa per endavant de forma unilateral totes les clàusules i l'altra part no pot fer modificacions, sinó que s'ha de limitar a acceptar o refusar el contracte tal com se li ofereix. [1] Es poden donar casos d'existència de clàusules abusives en condicions contractuals contingudes en els contractes d'adhesió que generen un desequilibri entre les parts. Les clàusules abusives són nul·les de ple dret, però cal iniciar un procediment judicial per fer-ho efectiu.[6]
 • Per la seva previsió i regulació normativa, són típics quan consten regulats per l'ordenament jurídic i són atípics quan o bé no són esmentats per l'ordenament o bé si són esmentats no consten regulats, encara que la jurisprudència o els usos puguin determinar-ne el règim legal i donar-li un nom.[7][8] El rènting seria un exemple de contracte atípic, no té una regulació específica ni està subjecte a normativa de supervisió especial, ja que no es considera un producte financer. El contingut del contracte és lliure i es regeix per les estipulacions pactades, encara que respectant el Codi Civil i el Codi de Comerç, per la qual cosa les cobertures, durada o les indemnitzacions per resolució anticipada estan recollides al mateix contracte.[9]

Principals contractes

modifica

El nombre de contractes possibles no està limitat per llei, tractant-se doncs d'un numerus apertus. Així i tot, la legislació civil de la majoria de països ha regulat els contractes més importants, sia mitjançant els seus respectius Codis civils i de comerç, sia a través de lleis especials.

Els principals contractes existents són els següents:


Referències

modifica
 1. 1,0 1,1 1,2 Estruch, Jesús; Verdera, Rafael; Aura Esther Vilalta (coord.). «Teoria general del contracte». UOC, 2019. [Consulta: 23 juny 2024].
 2. Sanz, Arcadi Garcia i. Institucions de dret civil valencià. Publicacions de la Universitat Jaume I, 1996. ISBN 978-84-8021-087-4. 
 3. Bermúdez, Lluís; Navarro, Fernando Espinosa; Torres, José Luis Pérez. Introducció al món de les assegurances. Edicions Universitat Barcelona, 2004. ISBN 978-84-8338-463-3. 
 4. Martorell, Rafael Arasa. Cambra Propietat Urbana de Reus. Contractes de Compravenda, Permuta, Masoveria urbana, Construcció futura, Violari, Aliments i Censal, 2017-03-21. ISBN 978-1-326-97978-2. 
 5. Lucas, Esteve, Adolfo. Dret Civil Català IV (1). DRETS REALS. J.M Bosch, 2017-06-10. ISBN 978-84-943485-4-9. 
 6. «Clàusules abusives». Agència Catalana del Consum. [Consulta: 24 juny 2024].
 7. Garrido, Roque Fortunato; Garrido, Rosa Cordobera González de. Contratos típicos y atípicos (en castellà). Editorial Universidad, 1984. ISBN 978-950-9072-70-1. 
 8. Roa, Clara Carolina Cardozo; Campo, Eduardo Andrés Perafán del. Contratos atípicos (en castellà). Tirant lo Blanch, 2019. ISBN 978-84-9190-539-4. 
 9. «Renting: concepto y características - Cliente Bancario, Banco de España». [Consulta: 24 juny 2024].

Vegeu també

modifica
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Contracte