Obre el menú principal

Intuitu personae és una locució llatina que significa "en atenció a la persona". Fa referència a aquells actes o contractes que es fan en especial consideració de la persona amb qui s'obliga. El matrimoni, els contractes de treball, franquícia, mandat, dipòsit, societat col·lectiva, dret d'ús i dret d'habitació s'emmarquen en aquest concepte. La mort extingeix aquestes obligacions.