L'antroponímia és la part de l'onomàstica que estudia els noms propis de persona. Els noms que hom aplica a les persones poden tenir la consideració de nom oficial i la de no oficial. Dintre del primer grup hi ha el prenom, el nom del mig, el cognom i el postnom. Dintre del segon grup hi tenim l'hipocorístic, el renom (que pot ser un nom de casa o sobrenom o un malnom o mot), l'àlies i el pseudònim.

Antroponímia catalana Modifica

És el sistema tradicional de denominació de les persones del poble català, i per extensió de la ciutadania dels Països Catalans. D'acord amb aquests costums, el nom d'una persona consta d'un nom donat (simple o compost), seguit de dos llinatges. El primer llinatge és en general el primer llinatge del pare, i el segon el primer de la mare. En els últims anys, l'ordre dels cognoms es pot revertir en néixer si així es decideix. Sovint, la pràctica és utilitzar un nom donat i només el primer cognom, amb el nom complet que s'utilitza en qüestions formals, documentals i legals, o per a la desambiguació quan el primer cognom és molt comú (per exemple, Antoni Soler).

Vegeu també Modifica

Enllaços externs Modifica