Apologistes

En la història de la filosofia, es coneix amb el nom d'apologistes aquells autors, llatins o grecs, que escrigueren apologies, és a dir defenses, del cristianisme, pels volts del segle II dC.

Les apologies d'aquests autors són escrits de justificació que pretenen mostrar la veritat de les idees, vida i explicacions cristianes enfront d'alguns aspectes de la filosofia hel·lenística i s'hi recorre a afirmacions filosòfiques provinents del pensament grec, encara que se'ls intenta donar un altre sentit.

En les apologies apareixen els temes centrals del pensament cristià: la idea de Déu, la idea de creació, la concepció de l'home, el lloc de l'home en el món o el lloc que han d'ocupar els cristians en l'Imperi. En algunes d'estes apologies apareix, a més a més, una valoració positiva del pensament grec, sobretot del platònic, com a antecedent o preparació per al pensament cristià.