Automorfisme

isomorfisme d'un conjunt matemàtic en si mateix

En matemàtiques, un automorfisme és un isomorfisme d'un conjunt matemàtic en si mateix.

Altrament dit, un automorfisme és un morfisme bijectiu en si mateix, en què l'invers també és un morfisme.

El conjunt dels automorfisme d'un conjunt, amb la llei de composició de funcions, és un grup, amb la identitat com a element neutre.