Bàltica va ser un continent el Proterozoic tardà - principi del Paleozoic que actualment inclou el crató europeu oriental del nord-oest d'Euràsia. Bàltica es va formar com una entitat no abans de fa 1.800 milions d'anys. Abans d'aquest moment, els tres segments/continents que actualment componen el cràton d'Europa oriental estaven en diferents parts del món. Bàltica va existir com una placa tectònica anomenada la placa bàltica.

Bàltica fa 550 milions d'anys (en verd)

HistòriaModifica

 • ~Fa 1800 milions d'anys, Bàltica formava part del supercontinent Colúmbia.
 • ~Fa 1.500 milions d'anys, Bàltica junt amb Àrtic i el crató antàrctic est eren part del supercontinent Nena.
 • ~Fa 1.100 milions d'anys, Bàltica era part del supercontinent Rodinia.
 • ~Fa 750 milions d'anys, Bàltica era part del supercontinent Protolaurasia.
 • ~Fa 600 milions d'anys, Bàltica era part del supercontinent Pannòtia.
 • ~Al Cambrià, Bàltica era un continent independent.
 • ~A l'Ordovicià tardà, Bàltica xocà amb Avalònia
 • ~Al Devonià, Bàltica xocà amb Laurentia, formant el supercontinent menor Euramèrica.
 • ~Al Permià, tots els principals continents xocaren uns contra els altres per a formar el supercontinent Pangaea.
 • ~Al Juràssic, Pangaea es va dividir en dos supercontinents menors, Laurasia i Gondwana. Bàltica era part del supercontinent menor Laurasia.
 • ~Al Cretaci, Bàltica era part del supercontinent menor Euràsia.
 • ~Actualment, Bàltica és part del passat supercontinent menor Afro-Euràsia.