Base de Referència Mundial pels Recursos del Sòl

La Base de Referència Mundial pels Recursos del Sòl (en anglès: World Reference Base for Soil Resources (WRB)), és el sistema taxonòmic estàndard internacional de la classificació dels sòls. Va ser promocionat per International Union of Soil Sciences (IUSS).[1] Es va fer de manera internacional coordinada per International Soil Reference and Information Centre (ISRIC) i esponsoritzada per la IUSS i la FAO. Substitueix la classificació prèvia de la FAO (Unitats del sòl de la FAO).

La WRB es basa en els conceptes moderns de classificació incloent USDA soil taxonomy, la llegenda del Mapa de Sòls de 1988, el Référentiel Pédologique i els conceptes de l'escola de Rússia. La classificació està basada principalment en la morfologia del sòl i en la pedogènesi. Com principal diferència amb el sistema USDA soil taxonomy és que el clima del sòl no forma part del sistema pel que fa a la influència del clima en les característiques del perfil del sòl.

No està prou detallat per cartografiar a escales més grans, en principi, d'1:200k.

Clau dels grups de la WRB (2006)[2]Modifica

Clau d'identificació per als 32 grups dels sòls de referència:

1. Sòls amb capes orgàniques gruixudes: Histosols (HS)
2. Sòls amb forta influència humana
Sòls amb ús agrícola llarg i intensiu: Anthrosols (AT)
Sòls que contenen molts artefactes: Technosols (TC)
3. Sòls amb zona d'arrelament limitada per permagel o pedres
Sòls afectats pel gel: Cryosols (CR)
Sòls prims o amb molta grava: Leptosols (LP)
4. Sòls influenciats per l'aigua
Condicions seques i humides alternades, rics en argiles que s'inflen: Vertisols (VR)
Planures al·luvials, aiguamolls amb marees: Fluvisols (FL)
Sòls alcalins: Solonetz (SN)
Enriquiment amb sals per evaporació: Solonchaks (SC)
Afectats per l'aigua subterrània: Gleysols (GL)
5. Sòls amb química Fe/Al
Al·lofans o complexes Al-humus: Andosols (AN)
Queluviació o quil·luviació: Podzols (PZ)
Acumulació de Fe sota condicions hidromòrfiques: Plinthosols (PT)
Argila amb baixa activitat, fixació de P, estructurada fortament: Nitisols (NT)
Dominància de la caolinita i els sequiòxids: Ferralsols (FR)
6. Sòls amb aigua estagnada
Discontinuïtat extructural abrupta: Planosols (PL)
Discontinuïtat extructural estructural o moderada: Stagnosols (ST)
7. Acumulació de matèria orgànica, status alt de bases
Típicament mòllic: Chernozems (CH)
Transició a clima més sec: Kastanozems (KS)
Transició a clima més humit: Phaeozems (PH)
8. Acumulació de sals menys solubles o substàncies no salines
Guix: Gypsisols (GY)
Silicats: Durisols (DU)
Carbonat de calci: Calcisols (CL)
9. Sòls amb subsòl enriquit amb argila
Llengües albelúviques: Albeluvisols (AB)
Argiles molt actives baixes en bases: Alisols (AL)
Argiles poc actives baixes en bases: Acrisols (AC)
Argiles molt actives altes en bases: Luvisols (LV)
Argiles poc actives altes en bases: Lixisols (LX)
10. Sòls relativament joves o poc amb poc desenvolupament de perfils
Amb la part de dalt àcida i fosca: Umbrisols (UM)
Sòla sorrencs: Arenosols (AR)
Sòls moderadament desenvolupats: Cambisols (CM)
Sòls amb desenvolupament de perfils no significatiu: Regosols (RG)

ReferènciesModifica

 1. H.-P. Blume, P. Schad: 90 Years of Soil Classification of the IUSS. IUSS Bulletin 126, 38-45, 2015, https://www.iuss.org/publications/iuss-bulletins-archive-since-1952/
 2. IUSS Working Group WRB. 2006. World reference base for soil resources 2006. 2nd edition. World Soil Resources Reports No. 103. FAO, Rome. ISBN 92-5-105511-4, http://www.fao.org/ag/agl/agll/wrb/doc/wrb2006final.pdf

BibliografiaModifica

 • IUSS Working Group WRB: World Reference Base for Soil Resources 2014, Update 2015. World Soil Resources Reports 106, FAO, Rome 2015. ISBN 978-92-5-108369-7. (PDF 2,3 MB).
 • IUSS Working Group WRB: Base referencial mundial del recurso suelo 2014, Actualización 2015. Informes sobre recursos mundiales de suelos 106, FAO, Roma 2016. ISBN 978-92-5-308369-5. (PDF 2,8 MB).
 • W.E.H. Blum, P. Schad, S. Nortcliff: Essentials of Soil Science. Soil formation, functions, use and classification (World Reference Base, WRB). Borntraeger Science Publishers, Stuttgart 2018. ISBN 978-3-443-01090-4.
 • Bridges, E. M. (1997). World soils (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bridges, E. M., Batjes, N. H., & Nachtergaele, F. O. (Eds.). (1998). World Reference Base for soil resources: atlas. Leuven: ACCO.
 • Deckers, J. A., Nachtergaele, F. O., & Spaargaren, O. C. (Eds.). (1998). World Reference Base for soil resources: introduction. Leuven: ACCO.
 • Driessen, P., Deckers, J., Spaargaren, O., & Nachtergaele, F. (Eds.). (2001). Lecture notes on the major soils of the world. Rome: FAO.
 • FAO. (1998). World Reference Base for Soil Resources. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 • Jahn, R., Joisten, H., & Kabala, C. (2004). The "Reference Soil Series" Concept of the First European Joint Soil Map at a Scale of 1:50 000, Sheet Zittau – a Framework to Upgrade the Information Content of Lower Level WRB Units. Paper presented at the EUROSOIL 2004, Freiburg im Breisgau (D).

Enllaços externsModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Base de Referència Mundial pels Recursos del Sòl