Classificació dels sòls del Departament d'Agricultura dels Estats Units

(S'ha redirigit des de: USDA soil taxonomy)

La taxonomia dels sòls del Departament d'Agricultura dels Estats Units (USDA Soil Taxonomy) és una classificació dels sòls desenvolupada pel United States Department of Agriculture (USDA) i el National Cooperative Soil Survey que proporciona els tipus de sòls segons diversos paràmetres com són les seves propietats i en diversos nivells: Ordre, Subordre, Gran Grup, Subgrup, Família, i Sèries.

Distribució mundial dels tipus de sòls del sistema USDA Soil Taxonomy. Una versió de mida més gran també està disponible.

Exemple de classificació d'un tipus de sòl modifica

Ordre: Entisols

Subordre: Fluvents
Gran Grup: Torrifluvents
Subgrup: Torrifluvents típics
Família: Torrifluvent de terra franca fina, mesclat, superactiu calcari. (Fine-loamy, mixed, superactive, calcareous, Typic Torrifluvents)
Sèries: Jocity, Youngston.

Ordres modifica

 • Alfisols: Ha de tenir un horitzó argil·lic, nàtric o kandic ; Saturació de bases d'alta a mitjana; Temperat moderadament; Es formen habitualment sota boscos boreals o de fulla ampla; Ric en ferro i alumini; Comú en zones humides, semitropicals i climes mediterranis; 9,6% de la terra lliure de gel del món.
 • Andisols (també anomenats Andosols): Forma a partir d'ejectes volcànics, dominat per complexos al·lòfans o Al-húmics; Ha de tenir propietats andiques del sòl: alts en minerals de Fe i Al poc cristal·lins, alts en fòsfor, baixa densitat aparent i altes proporcions de vidre i materials col·loïdals amorfs, com ara al·lofan, imogolita i ferrihidrita ; Alt contingut en matèria orgànica, de vegades epipedó melànic ; 0,7% de la terra lliure de gel.
 • Aridisols: Sòl sec (és a dir, ha de tenir un règim d'humitat àrid); L'epipedó ocric és comú; De vegades horitzó argil·lic o nàtric; Ha de tenir algun horitzó subsuperficial diagnòstic ; Normalment als deserts; 12,7% de la terra lliure de gel.
 • Entisols: Sòls amb horitzons joves. No presenten horitzó B. S'asemblen molt al material original que els forma. Menor desenvolupament del perfil del sòl; L'epipedó ocric és comú; ordre més comú per superfície 16,3% de la Terra.
 • Gelisols:Sòls amb permafrost a menys de 100 cm o crioturbació (agitació de gelades) a menys de 100 cm més permafrost a 200 cm; Habitualment a altes latituds i elevacions; 8,6% de la terra lliure de gel.
 • Histosols: Ha de tenir epipedó histic; Normalment règim d'humitat del sòl aquàtic; Sense horitzons subterrània de diagnòstic; Ràpida descomposició quan s'aireja; Torba o pantà; >20% de matèria orgànica; Materials orgànics del sòl que s'estenen fins a una capa impermeable o amb una capa orgànica de més de 40 cm de gruix i sense propietats àndiques Habitualment en zones humides (pantans, aiguamolls, etc.); 1,2% de la terra lliure de gel.
 • Inceptisols: Similar a Entisol, però l'inici d'un horitzó B és evident; Sense horitzons subterrània de diagnòstic; Sobre paisatges contínuament erosionats o dipòsits joves; Horitzó càmbic, sulfúric, càlcic, gipsic, petrocàlcic o petrogipsic, o amb un epipedó mòlic, úmbric o histic, o amb un percentatge de sodi intercanviable >15% o fragipan; 9,9% de la terra lliure de gel del món.
 • Mol·lisols: Ha de tenir epipedó mòlic; Alta saturació de bases > 50%; Sòls foscos; Alguns amb horitzons argil·lics o nàtrics; Comú a les praderies; 6,9% de la terra lliure de gel del món.
 • Oxisols: La majoria del desenvolupament del perfil del sòl; Ha de tenir un horitzó òxic a 150 cm de la superfície del sòl; Baixa disponibilitat de nutrients; Sense horitzó argil·lic; Molt resistent; Dominat per argiles dels membres finals, òxids d'Al i Fe; Comú en paisatges antics dels tròpics; 7,6% de les terres lliures de gel del món.
 • Spodosols:Ha de tenir un horitzó espòdic a 2 m de la superfície del sòl i sense propietats àndiques; Sovint té un horitzó àlbic; Alt contingut en ferro (Fe), òxids d'alumini i acumulació d'humus; Sòls àcids; Comú als boscos de coníferes o boreals; 2,6% de la terra lliure de gel global.
 • Ultisols: Ha de tenir horitzó argil·lic o kandic; Baixa saturació de bases de <35% a 2 m de profunditat o 75 cm per sota d'un fragipan; Comú a les regions subtropicals; sovint coneguts com a sòls d'argila vermella; 8,5% de la terra lliure de gel del món.
 • Vertisols: Generalment epipedó mòlic; Alt contingut en argiles que s'encongeixen i s'inflen; >30% argila fins a 50 cm de profunditat; Les esquerdes profundes (anomenades gilgai) es formen quan el sòl s'asseca; Forma a partir de material matriu alt en argila (per exemple, esquists, conques, horitzons Bt exposats de sòls antics); 2,4% de la terra lliure de gel.

Vegeu també modifica

Enllaços externs modifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Classificació dels sòls del Departament d'Agricultura dels Estats Units