Braç (anatomia)

part de l'extremitat superior entre el colze i l'espatlla

En anatomia humana, el braç és el segon segment del membre superior, entre la cintura escapular -que el fixa al tronc- i l'avantbraç. S'articula amb la primera a l'espatlla, i amb el segon al colze.

Il·lustració anatòmica del llibre Anatomie des Menschen, de l'any 1921, amb terminologia llatina.
Músculs cara anterior.

Braç també és l'estructura anàloga d'un quadrúpede, en aquest cas l'ànega davantera.

L'os del braç és l'húmer, que s'articula amb l'escàpula per la seva epífisi superior, i amb el cúbit i radi amb la seva epífisi inferior.

Vegeu també modifica