Camp semàntic

Un camp semàntic és una agrupació de mots que tenen un significat semblant o que es refereixen a un mateix tema.[1] Així, per exemple, dins el camp semàntic de l'amor hi aniria l'afecte i l'amistat, però també la confiança o el matrimoni, ja que són termes que poden tenir relació amb aquell. Els camps semàntics tenen sempre un component subjectiu, perquè es basen en la connotació i no sols en la sinonímia o en relacions lèxiques.

L'estructuralisme es va intentar fitar els camps semàntics assignant una sèrie de trets als mots, de manera que les paraules relacionades diferien en unes característiques, però tenien unes altres en comú per pertànyer al mateix grup. Aquesta classificació és senzilla amb determinats conceptes, però no pot aplicar-se a tots, més abstractes. El camp semàntic d'un mateix terme varia segons la llengua i segons la cultura que l'empra.

Les paraules d'un camp semàntic són d'una sola categoria gramatical (no confongueu amb camp lèxic, en el qual s'insereixen mots de diverses categories gramaticals), de manera que, si parlem del camp semàntic de «la construcció», ens podem referir a mots que signifiquen casa de forma general (habitatge, pis, mansió, masia, torre), com també a diversos mots que representen elements propis de la construcció d'un edifici (menjador, porta, escala, finestra, habitació, bany, cuina), les eines que utilitzen els constructors (grua, plomada, bastida, ciment, pòrtland) o també a les diferents accions que es poden realitzar en aquesta activitat (enrajolar, polir, enguixar).

ReferènciesModifica