Carles Salvador

Carles Salvador és el nom dels següents personatges: