Classificació de Dunham

La classificació de Dunham és un sistema de classificació per a les roques sedimentàries carbonatades que va ser proposat originalment per Robert J. Dunham l'any 1962 i modificat posteriorment per Embry i Klovan l'any 1971 per a incloure les calcàries de gra groller i els sediments que estaven units de manera orgànica en el moment de la seva deposició. La classificació de Dunham modificada ha esdevingut el sistema més emprat per a la classificació de les roques sedimentàries carbonatades, arribant a ser vuit vegades més utilitzat que la classificació de Folk.[1] Vegeu un resum de la classificació modificada tot seguit:

Classificació modificada de Dunham
Calcàries al·lòctones - No hi ha evidència que els components originals estiguessin units en el moment de la deposició Calcàries al·lòctones - Els components originals estaven units orgànicament en el moment de la deposició
Menys del 10% dels components són > 2 mm Més del 10% dels components són > 2 mm
Conté fang calcàri (<30 μm) No conté fang calcàri Units per organismes que actuen com a deflectors (baffles) Units per organismes que s'enganxen i s'uneixen: la roca és suportada per la matriu Bound by organisms that build a rigid framework - the rock is supported by the fossil framework

Units per organismes que construeixen un marc rígid: la roca està suportada per l'entramat fòssil

Suportada per fang Suportada pels grans Suportada per la matriu Suportada pels grans de la fracció >2 mm
Menys del 10% dels grans

(>30 μm - 2 mm)

Més del 10% dels grans

(>30 μm - 2 mm)

Micrite.jpg
DunhamWackestone.jpg
Oomicrite.jpg
Oosparite.jpg
DunhamFloatstone.jpg
DunhamRudstonesparite.jpg
DunhamBafflestone.jpg
DunhamBindstone.jpg
DunhamFramestone.jpg
Mudstone.svg
Wackestone.svg
Packstone.svg
Grainstone.svg
Floatstone.svg
Rudstone.svg
Bindstone.svg
Framestone.svg
Mudstone Wackestone Packstone Grainstone Floatstone Rudstone Bafflestone Bindstone Framestone

ReferènciesModifica

  1. Lokier, Stephen W.; Al Junaibi, Mariam «The petrographic description of carbonate facies: are we all speaking the same language?» (en anglès). Sedimentology, 63, 7, 01-12-2016, pàg. 1843–1885. DOI: 10.1111/sed.12293. ISSN: 1365-3091.