Colors HTML

sistema de colors RGB amb vista a fer-los servir en les pàgines HTML
(S'ha redirigit des de: Colors web)

En aquest article es descriuen els fonaments del sistema de colors RGB amb vista a fer-los servir en les pàgines HTML.

Fonament teòric

modifica

La paleta de colors RGB (inicials de red, green, blue en anglès), que en altres idiomes s'anomena RVB (rouge, vert, bleu en francès), RVA (rojo, verde, azul en castellà), etc., consta, bàsicament, de tres colors primaris additius: Vermell-Verd-Blau. Aquests colors primaris additius, en HTML, estan representats per tres parells hexadecimals del tipus 0xHH-HH-HH segons el següent format:

#RRGGBB (= #RRVVAA)

Els valors que pot adoptar cada un dels tres parells hexadecimals van del 0x00 (0 decimal) al 0xFF (255 decimal). Com més gran sigui el valor del parell, més gran serà també la intensitat matís, lluminositat o claredat) del color corresponent a aquest parell (i viceversa). Això implica que l'extrem inferior de l'escala cromàtica parteix d'una intensitat (grau) de color mínima (nul = parell 0x00), passa per una intensitat de color mitjana (mitjà = parell 0x80 [128 decimal]) fins a arribar a una intensitat de color màxima (saturat = par 0xFF). El grau de més alta puresa (absolut) d'un color primari additiu estarà determinat per la presència total d'aquest (saturació = 0xFF) juntament amb l'absència total (nul·litat = 0x00) dels altres dos colors primaris additius.

A més d'aquests tres colors primaris additius (RGB), hi ha tres colors primaris sostractius o CMY: Cian-Magenta-Groc. Aquests colors sorgeixen de la següent combinació (mescla) dels primaris additius:

Cian = Verd + Blau

Magenta = Vermell + Blau

Groc = Vermell + Verd

Pel que fa al seu grau de puresa, passa el contrari dels colors primaris additius, ja que el grau absolut el determina la nul·litat d'un dels seus components i la saturació dels altres dos. Els colors complementaris dels primaris, tant additius com sostractius, seran recíprocament:

Vermell ↔ Cian

Verd ↔ Magenta

Blau ↔ Groc

La combinació simultània dels tres primaris additius saturats produeix el blanc (0xFFFFFF). Contràriament, la combinació simultània dels tres primaris sostractius nuls produeix el negre (0x000000). Resulta clar també que la combinació de dos colors mútuament complementaris produirà el blanc, igual que la sostracció (absorció) de tots dos produirà el negre (absència total de color). Així, v. gr., el vermell (0xFF0000) més el seu complemetari que és el cian (0x00FFFF), generen el blanc (0xFFFFFF). De fet, el cian no és altra cosa que la sostracció del vermell al blanc. Observeu els següents gràfics:

 
Síntesi additiva de color RGB
 
Síntesi sostractiva de color CMY

Per la seva part, el gris mitjà (0x808080), que és el terme mitjà exacte entre el negre i el blanc, s'obtindrà a partir de la combinació simultània dels tres primaris additius mitjans. Anàlogament, el gris semi-saturat (clar) s'obtindrà a partir de la combinació 0xC0C0C0, mentre que el gris semi-nul (fosc) mitjançant 0x404040. D'aquesta manera, tenim que la resta dels colors, que estan compresos entre el negre (0x000000) i el blanc (0xFFFFFF), sorgeixen de la combinació dels tres primaris additius en diversos graus. En altres paraules: n'hi haurà prou a reemplaçar cada un dels parells 0xHH-HH-HH per un valor comprès entre 0x00 i 0xFF per obtenir qualsevol dels colors possibles.

Encara en la pràctica, pot haver-hi algunes combinacions que no siguin vàlides. Això passava fa temps, quan la paleta de colors més grossa tenia 256 colors. Per això, hi ha 216 colors reservats (uns altres 40 per al sistema), dels quals alguns es mostren aquí.

Triplet hexadecimal

modifica

El triplet hexadecimal és un nombre de sis dígits format per tres bytes en hexadecimal. S'utilitza en documents HTML, CSS i en altres aplicacions informàtiques.

Els bytes representen els percentatges dels colors vermell, verd i blau (RGB). Cadascun utilitza una franja de 00h a FFh (Notació hexadecimal) o de 0 a 255 en notació decimal. El triplet hexadecimal és format per la concatenació de tres bytes en hexadecimal:

Byte 1: valor de vermell
Byte 2: valor de verd
Byte 3: valor de blau

Per exemple, considerem el color en què els valors vermell/verd/blau són nombres decimals: vermell=36, verd=104, blau=160 (un color grisós-blau). Els nombres decimals 36, 104 i 160 són 24, 68 i A0 respectivament en notació hexadecimal. Per obtenir el triplet hex, senzillament escrivim els tres bytes hex junts sense espais, així: 2468A0. Si un byte és menor que 16 (decimal) o 10 (hex) s'ha de representar amb un zero per mantenir el nombre de dígits en el triplet igual a sis. Per exemple, el triplet decimal 0,1,2 es representaria amb el triplet hex 000102.

El nombre de colors que es pot representar en aquest sistema és

 

Taula simplificada de colors

modifica

El que hem vist fins aquí ens permet obtenir la següent taula de colors amb els seus respectius valors hexadecimals:

Primaris additius saturats (absoluts)

modifica
 • VERMELL = FF0000
 • VERD = 00FF00
 • BLAU = 0000FF
 • Combinació dels tres primaris additius saturats (absoluts).
  • BLANC = FFFFFF

Primaris sostractius nuls (absoluts)

modifica
 • CIAN = 0x00FFFF
 • MAGENTA = 0xFF00FF
 • GROC = 0xFFFF00
 • Combinació dels tres primaris sostractius nuls (absoluts)
  • NEGRE = 0x000000

Alguns secundaris i terciaris (mitjans)

modifica
 • GRIS = 0x808080
 • ROSA = 0xFF8080
 • VIOLAT = 0x800080
 • CELEST = 0x80FFFF
 • MARRÓ = 0x800000
 • TARONJA = 0xFF8000
 • LAVANDA = 0x8000FF
 • TURQUESA = 0x00FF80
 • OR VELL = 0xBBBB20

Nom de colors X11

modifica
Nom HTML Codi Hex
R G B
Codi decimal
R G B
Tons roses
Pink FF C0 CB 255 192 203
LightPink FF B6 C1 255 182 193
HotPink FF 69 B4 255 105 180
DeepPink FF 14 93 255  20 147
PaleVioletRed DB 70 93 219 112 147
MediumVioletRed C7 15 85 199  21 133
Tons vermells
LightSalmon FF A0 7A 255 160 122
Salmon FA 80 72 250 128 114
DarkSalmon E9 96 7A 233 150 122
LightCoral F0 80 80 240 128 128
IndianRed CD 5C 5C 205  92  92
Crimson DC 14 3C 220  20  60
FireBrick B2 22 22 178  34  34
DarkRed 8B 00 00 139   0   0
Red FF 00 00 255   0   0
Tons taronges
OrangeRed FF 45 00 255  69   0
Tomato FF 63 47 255  99  71
Coral FF 7F 50 255 127  80
DarkOrange FF 8C 00 255 140   0
Orange FF A5 00 255 165   0
Gold FF D7 00 255 215   0
Tons grocs
Yellow FF FF 00 255 255   0
LightYellow FF FF E0 255 255 224
LemonChiffon FF FA CD 255 250 205
LightGoldenrodYellow FA FA D2 250 250 210
PapayaWhip FF EF D5 255 239 213
Moccasin FF E4 B5 255 228 181
PeachPuff FF DA B9 255 218 185
PaleGoldenrod EE E8 AA 238 232 170
Khaki F0 E6 8C 240 230 140
DarkKhaki BD B7 6B 189 183 107
Tons marrons
Cornsilk FF F8 DC 255 248 220
BlanchedAlmond FF EB CD 255 235 205
Bisque FF E4 C4 255 228 196
NavajoWhite FF DE AD 255 222 173
Wheat F5 DE B3 245 222 179
BurlyWood DE B8 87 222 184 135
Tan D2 B4 8C 210 180 140
RosyBrown BC 8F 8F 188 143 143
SandyBrown F4 A4 60 244 164  96
Goldenrod DA A5 20 218 165  32
DarkGoldenrod B8 86 0B 184 134  11
Peru CD 85 3F 205 133  63
Chocolate D2 69 1E 210 105  30
SaddleBrown 8B 45 13 139  69  19
Sienna A0 52 2D 160  82  45
Brown A5 2A 2A 165  42  42
Maroon 80 00 00 128   0   0
Nom HTML Codi Hex
R G B
Codi decimal
R G B
Tons verds
DarkOliveGreen 55 6B 2F  85 107  47
Olive 80 80 00 128 128   0
OliveDrab 6B 8E 23 107 142  35
YellowGreen 9A CD 32 154 205  50
LimeGreen 32 CD 32  50 205  50
Lime 00 FF 00   0 255   0
LawnGreen 7C FC 00 124 252   0
Chartreuse 7F FF 00 127 255   0
GreenYellow AD FF 2F 173 255  47
SpringGreen 00 FF 7F   0 255 127
MediumSpringGreen 00 FA 9A   0 250 154
LightGreen 90 EE 90 144 238 144
PaleGreen 98 FB 98 152 251 152
DarkSeaGreen 8F BC 8F 143 188 143
MediumSeaGreen 3C B3 71  60 179 113
SeaGreen 2E 8B 57  46 139  87
ForestGreen 22 8B 22  34 139  34
Green 00 80 00   0 128   0
DarkGreen 00 64 00   0 100   0
Tons cians
MediumAquamarine 66 CD AA 102 205 170
Aqua 00 FF FF   0 255 255
Cyan 00 FF FF   0 255 255
LightCyan E0 FF FF 224 255 255
PaleTurquoise AF EE EE 175 238 238
Aquamarine 7F FF D4 127 255 212
Turquoise 40 E0 D0  64 224 208
MediumTurquoise 48 D1 CC  72 209 204
DarkTurquoise 00 CE D1   0 206 209
LightSeaGreen 20 B2 AA  32 178 170
CadetBlue 5F 9E A0  95 158 160
DarkCyan 00 8B 8B   0 139 139
Teal 00 80 80   0 128 128
Tons blaus
LightSteelBlue B0 C4 DE 176 196 222
PowderBlue B0 E0 E6 176 224 230
LightBlue AD D8 E6 173 216 230
SkyBlue 87 CE EB 135 206 235
LightSkyBlue 87 CE FA 135 206 250
DeepSkyBlue 00 BF FF   0 191 255
DodgerBlue 1E 90 FF  30 144 255
CornflowerBlue 64 95 ED 100 149 237
SteelBlue 46 82 B4  70 130 180
RoyalBlue 41 69 E1  65 105 225
Blue 00 00 FF   0   0 255
MediumBlue 00 00 CD   0   0 205
DarkBlue 00 00 8B   0   0 139
Navy 00 00 80   0   0 128
MidnightBlue 19 19 70  25  25 112
Nom HTML Codi Hex
R G B
Codi decimal
R G B
Tons porpra
Lavender E6 E6 FA 230 230 250
Thistle D8 BF D8 216 191 216
Plum DD A0 DD 221 160 221
Violet EE 82 EE 238 130 238
Orchid DA 70 D6 218 112 214
Fuchsia FF 00 FF 255   0 255
Magenta FF 00 FF 255   0 255
MediumOrchid BA 55 D3 186  85 211
MediumPurple 93 70 DB 147 112 219
BlueViolet 8A 2B E2 138  43 226
DarkViolet 94 00 D3 148   0 211
DarkOrchid 99 32 CC 153  50 204
DarkMagenta 8B 00 8B 139   0 139
Purple 80 00 80 128   0 128
Indigo 4B 00 82  75   0 130
DarkSlateBlue 48 3D 8B  72  61 139
SlateBlue 6A 5A CD 106  90 205
MediumSlateBlue 7B 68 EE 123 104 238
Tons blancs
White FF FF FF 255 255 255
Snow FF FA FA 255 250 250
Honeydew F0 FF F0 240 255 240
MintCream F5 FF FA 245 255 250
Azure F0 FF FF 240 255 255
AliceBlue F0 F8 FF 240 248 255
GhostWhite F8 F8 FF 248 248 255
WhiteSmoke F5 F5 F5 245 245 245
Seashell FF F5 EE 255 245 238
Beige F5 F5 DC 245 245 220
OldLace FD F5 E6 253 245 230
FloralWhite FF FA F0 255 250 240
Ivory FF FF F0 255 255 240
AntiqueWhite FA EB D7 250 235 215
Linen FA F0 E6 250 240 230
LavenderBlush FF F0 F5 255 240 245
MistyRose FF E4 E1 255 228 225
Tons gris/negre
Gainsboro DC DC DC 220 220 220
LightGray D3 D3 D3 211 211 211
Silver C0 C0 C0 192 192 192
DarkGray A9 A9 A9 169 169 169
Gray 80 80 80 128 128 128
DimGray 69 69 69 105 105 105
LightSlateGray 77 88 99 119 136 153
SlateGray 70 80 90 112 128 144
DarkSlateGray 2F 4F 4F  47  79  79
Black 00 00 00   0   0   0

Aquests són els colors HTML que en l'actualitat poden processar la majoria de computadores i navegadors:

Color
 
  Nom
 
Codi
 
  Snow 1 #FFFAFA
  Snow 2 #EEE9E9
  Snow 3 #CDC9C9
  Snow 4 #8B8989
  Seashell 1 #FFF5EE
  Seashell 2 #EEE5DE
  Seashell 3 #CDC5BF
  Seashell 4 #8B8682
  Antique White 1 #FFEFDB
  Antique White 2 #EEDFCC
  Antique White 3 #CDC0B0
  Antique White 4 #8B8378
  Bisque 1 #FFE4C4
  Bisque 2 #EED5B7
  Bisque 3 #CDB79E
  Bisque 4 #8B7D6B
  Peach Puff 1 #FFDAB9
  Peach Puff 2 #EECBAD
  Peach Puff 3 #CDAF95
  Peach Puff 4 #8B7765
  Navajo White 1 #FFDEAD
  Navajo White 2 #EECFA1
  Navajo White 3 #CDB38B
  Navajo White 4 #8B795E
  Lemon Chiffon 1 #FFFACD
  Lemon Chiffon 2 #EEE9BF
  Lemon Chiffon 3 #CDC9A5
  Lemon Chiffon 4 #8B8970
  Corn Silk 1 #FFF8DC
  Corn Silk 2 #EEE8CD
  Corn Silk 3 #CDC8B1
  Corn Silk 4 #8B8878
  Ivory 1 #FFFFF0
  Ivory 2 #EEEEE0
  Ivory 3 #CDCDC1
  Ivory 4 #8B8B83
  Honeydew 1 #F0FFF0
  Honeydew 2 #E0EEE0
  Honeydew 3 #C1CDC1
  Honeydew 4 #838B83
  Lavender Blush 1 #FFF0F5
  Lavender Blush 2 #EEE0E5
  Lavender Blush 3 #CDC1C5
  Lavender Blush 4 #8B8386
  Misty Rose 1 #FFE4E1
  Misty Rose 2 #EED5D2
  Misty Rose 3 #CDB7B5
  Misty Rose 4 #8B7D7B
  Azure 1 #F0FFFF
  Azure 2 #E0EEEE
  Azure 3 #C1CDCD
  Azure 4 #838B8B
  Slate Blue 1 #836FFF
  Slate Blue 2 #7A67EE
  Slate Blue 3 #6959CD
  Slate Blue 4 #473C8B
  Royal Blue 1 #4876FF
  Royal Blue 2 #436EEE
  Royal Blue 3 #3A5FCD
  Royal Blue 4 #27408B
  Blue 1 #0000FF
  Blue 2 #0000EE
  Blue 3 #0000CD
  Blue 4 #00008B
  Dodger Blue 1 #1E90FF
  Dodger Blue 2 #1C86EE
  Dodger Blue 3 #1874CD
  Dodger Blue 4 #104E8B
  Steel Blue 1 #63B8FF
  Steel Blue 2 #5CACEE
  Steel Blue 3 #4F94CD
  Steel Blue 4 #36648B
  Deep Sky Blue 1 #00BFFF
  Deep Sky Blue 2 #00B2EE
  Deep Sky Blue 3 #009ACD
  Deep Sky Blue 4 #00688B
  Sky Blue 1 #87CEFF
  Sky Blue 2 #7EC0EE
  Sky Blue 3 #6CA6CD
  Sky Blue 4 #4A708B
  Light Sky Blue 1 #B0E2FF
  Light Sky Blue 2 #A4D3EE
  Light Sky Blue 3 #8DB6CD
  Light Sky Blue 4 #607B8B
  Slate Gray 1 #C6E2FF
  Slate Gray 2 #B9D3EE
  Slate Gray 3 #9FB6CD
  Slate Gray 4 #6C7B8B
  Light Steel Blue 1 #CAE1FF
  Light Steel Blue 2 #BCD2EE
  Light Steel Blue 3 #A2B5CD
  Light Steel Blue 4 #6E7B8B
  Light Blue 1 #BFEFFF
  Light Blue 2 #B2DFEE
  Light Blue 3 #9AC0CD
  Light Blue 4 #68838B
  Light Cyan 1 #E0FFFF
  Light Cyan 2 #D1EEEE
  Light Cyan 3 #B4CDCD
  Light Cyan 4 #7A8B8B
  Pale Turquoise 1 #BBFFFF
  Pale Turquoise 2 #AEEEEE
  Pale Turquoise 3 #96CDCD
  Pale Turquoise 4 #668B8B
  Cadet Blue 1 #98F5FF
  Cadet Blue 2 #8EE5EE
  Cadet Blue 3 #7AC5CD
  Cadet Blue 4 #53868B
  Turquoise 1 #00F5FF
  Turquoise 2 #00E5EE
  Turquoise 3 #00C5CD
  Turquoise 4 #00868B
  Cyan 1 #00FFFF
  Cyan 2 #00EEEE
  Cyan 3 #00CDCD
  Cyan 4 #008B8B
  Dark Slate Gray 1 #97FFFF
  Dark Slate Gray 2 #8DEEEE
  Dark Slate Gray 3 #79CDCD
  Dark Slate Gray 4 #528B8B
  Aquamarine 1 #7FFFD4
  Aquamarine 2 #76EEC6
  Aquamarine 3 #66CDAA
  Aquamarine 4 #458B74
  Dark Sea Green 1 #C1FFC1
  Dark Sea Green 2 #B4EEB4
  Dark Sea Green 3 #9BCD9B
  Dark Sea Green 4 #698B69
  Sea Green 1 #54FF9F
  Sea Green 2 #4EEE94
  Sea Green 3 #43CD80
  Sea Green 4 #2E8B57
  Pale Green 1 #9AFF9A
  Pale Green 2 #90EE90
  Pale Green 3 #7CCD7C
  Pale Green 4 #548B54
  Spring Green 1 #00FF7F
  Spring Green 2 #00EE76
  Spring Green 3 #00CD66
  Spring Green 4 #008B45
  Green 1 #00FF00
  Green 2 #00EE00
  Green 3 #00CD00
  Green 4 #008B00
  Chartreuse 1 #7FFF00
  Chartreuse 2 #76EE00
  Chartreuse 3 #66CD00
  Chartreuse 4 #458B00
  Olive Drab 1 #C0FF3E
  Olive Drab 2 #B3EE3A
  Olive Drab 3 #9ACD32
  Olive Drab 4 #698B22
  Dark Olive Green 1 #CAFF70
  Dark Olive Green 2 #BCEE68
  Dark Olive Green 3 #A2CD5A
  Dark Olive Green 4 #6E8B3D
  Khaki 1 #FFF68F
  Khaki 2 #EEE685
  Khaki 3 #CDC673
  Khaki 4 #8B864E
  Light Goldenrod 1 #FFEC8B
  Light Goldenrod 2 #EEDC82
  Light Goldenrod 3 #CDBE70
  Light Goldenrod 4 #8B814C
  Light Yellow 1 #FFFFE0
  Light Yellow 2 #EEEED1
  Light Yellow 3 #CDCDB4
  Light Yellow 4 #8B8B7A
  Yellow 1 #FFFF00
  Yellow 2 #EEEE00
  Yellow 3 #CDCD00
  Yellow 4 #8B8B00
  Gold 1 #FFD700
  Gold 2 #EEC900
  Gold 3 #CDAD00
  Gold 4 #8B7500
  Goldenrod 1 #FFC125
  Goldenrod 2 #EEB422
  Goldenrod 3 #CD9B1D
  Goldenrod 4 #8B6914
  Dark Goldenrod 1 #FFB90F
  Dark Goldenrod 2 #EEAD0E
  Dark Goldenrod 3 #CD950C
  Dark Goldenrod 4 #8B658B
  Rosy Brown1 #FFC1C1
  Rosy Brown 2 #EEB4B4
  Rosy Brown 3 #CD9B9B
  Rosy Brown 4 #8B6969
  Indian Red 1 #FF6A6A
  Indian Red 2 #EE6363
  Indian Red 3 #CD5555
  Indian Red 4 #8B3A3A
  Sienna 1 #FF8247
  Sienna 2 #EE7942
  Sienna 3 #CD6839
  Sienna 4 #8B4726
  Burlywood 1 #FFD39B
  Burlywood 2 #EEC591
  Burlywood 3 #CDAA7D
  Burlyood 4 #8B7355
  Wheat 1 #FFE7BA
  Wheat 2 #EED8AE
  Wheat 3 #CDBA96
  Wheat 4 #8B7E66
  Tan 1 #FFA54F
  Tan 2 #EE9A49
  Tan 3 #CD853F
  Tan 4 #8B5A2B
  Chocolate 1 #FF7F24
  Chocolate 2 #EE7621
  Chocolate 3 #CD661D
  Chocolate 4 #8B4513
  Firebrick 1 #FF3030
  Firebrick 2 #EE2C2C
  Firebrick 3 #CD2626
  Firebrick 4 #8B1A1A
  Brown 1 #FF4040
  Brown 2 #EE3B3B
  Brown 3 #CD3333
  Brown 4 #8B2323
  Salmon 1 #FF8C69
  Salmon 2 #EE8262
  Salmon 3 #CD7054
  Salmon 4 #8B4C39
  Light Salmon 1 #FFA07A
  Light Salmon 2 #EE9572
  Light Salmon 3 #CD8162
  Light Salmon 4 #8B5742
  Orange 1 #FFA500
  Orange 2 #EE9A00
  Orange 3 #CD8500
  Orange 4 #8B5A00
  Dark Orange 1 #FF7F00
  Dark Orange 2 #EE7600
  Dark Orange 3 #CD6600
  Dark Orange 4 #8B4500
  Coral 1 #FF7256
  Coral 2 #EE6A50
  Coral 3 #CD5B45
  Coral 4 #8B3E2F
  Tomato 1 #FF6347
  Tomato 2 #EE5C42
  Tomato 3 #CD4F39
  Tomato 4 #8B3626
  Orange Red 1 #FF4500
  Orange Red 2 #EE4000
  Orange Red 3 #CD3700
  Orange Red 4 #8B2500
  Red 1 #FF0000
  Red 2 #EE0000
  Red 3 #CD0000
  Red 4 #8B0000
  Deep Pink 1 #FF1493
  Deep Pink 2 #EE1289
  Deep Pink 3 #CD1076
  Deep Pink 4 #8B0A50
  Hot Pink 1 #FF6EB4
  Hot Pink 2 #EE6AA7
  Hot Pink 3 #CD6090
  Hot Pink 4 #8B3A62
  Pink 1 #FFB5C5
  Pink 2 #EEA9B8
  Pink 3 #CD919E
  Pink 4 #8B636C
  Light Pink 1 #FFAEB9
  Light Pink 2 #EEA2AD
  Light Pink 3 #CD8C95
  Light Pink 4 #8B5F65
  Pale Violet Red 1 #FF82AB
  PaleVioletRed2 #EE799F
  Pale Violet Red 3 #CD6889
  Pale Violet Red 4 #8B475D
  Maroon 1 #FF34B3
  Maroon 2 #EE30A7
  Maroon 3 #CD2990
  Maroon 4 #8B1C62
  Violet Red 1 #FF3E96
  Violet Red 2 #EE3A8C
  Violet Red 3 #CD3278
  Violet Red 4 #8B2252
  Magenta 1 #FF00FF
  Magenta 2 #EE00EE
  Magenta 3 #CD00CD
  Magenta 4 #8B008B
  Orchid 1 #FF83FA
  Orchid 2 #EE7AE9
  Orchid 3 #CD69C9
  Orchid 4 #8B4789
  Plum 1 #FFBBFF
 &nbs #EEAEEE
  Plum 3 #CD96CD
  Plum 4 #8B668B
  Medium Orchid 1 #E066FF
  Medium Orchid 2 #D15FEE
  Medium Orchid 3 #B452CD
  Medium Orchid 4 #7A378B
  Dark Orchid 1 #BF3EFF
  Dark Orchid 2 #B23AEE
  Dark Orchid 3 #9A32CD
  Dark Orchid 4 #68228B
  Purple1 #9B30FF
  Purple2 #912CEE
  Purple3 #7D26CD
  Purple 4 #551A8B
  Medium Purple 1 #AB82FF
  Medium Purple 2 #9F79EE
  Medium Purple 3 #8968CD
  Medium Purple 4 #5D478B
  Thistle 1 #FFE1FF
  Thistle 2 #EED2EE
  Thistle 3 #CDB5CD
  Thistle 4 #8B7B8B
  Gray 91 #E8E8E8
  Gray 81 #CFCFCF
  Gray 71 #B5B5B5
  Gray 61 #9C9C9C
  Gray 51 #828282
  Gray 41 #696969
  Gray 31 #4F4F4F
  Gray 21 #363636
  Gray 11 #1C1C1C
Color
 
  Nom
 
Codi
 
  Snow #FFFAFA
  Ghost White #F8F8FF
  White Smoke #F5F5F5
  Gainsboro #DCDCDC
  FloralWhite #FFFAF0
  Old Lace #FDF5E6
  Linen #FAF0E6
  Antique White #FAEBD7
  Papaya Whip #FFEFD5
  Blanched Almond #FFEBCD
  Bisque #FFE4C4
  PeachPuff #FFDAB9
  Navajo White #FFDEAD
  Moccasin #FFE4B5
  Cornsilk #FFF8DC
  Ivory #FFFFF0
  Lemon Chiffon #FFFACD
  Seashell #FFF5EE
  Honeydew #F0FFF0
  Mint Cream #F5FFFA
  Azure #F0FFFF
  Alice Blue #F0F8FF
  Lavender #E6E6FA
  Lavender Blush #FFF0F5
  Misty Rose #FFE4E1
  White #FFFFFF
  Black #000000
  Dark Slate Gray #2F4F4F
  Dim Grey #696969
  SlateGrey #708090
  Light Slate Gray #778899
  Dark Grey #A9A9A9
  Gray #BEBEBE
  Light Gray #D3D3D3
  Midnight Blue #191970
  Navy Blue #000080
  Cornflower Blue #6495ED
  Dark Slate Blue #483D8B
  Slate Blue #6A5ACD
  Medium Slate Blue #7B68EE
  Light Slate Blue #8470FF
  Medium Blue #0000CD
  Royal Blue #4169E1
  Blue #0000FF
  Dodger Blue #1E90FF
  Deep Sky Blue #00BFFF
  Sky Blue #87CEEB
  Light Sky Blue #87CEFA
  Steel Blue #4682B4
  Light Steel Blue #B0C4DE
  Light Blue #ADD8E6
  Powder Blue #B0E0E6
  Pale Turquoise #AFEEEE
  Dark Turquoise #00CED1
  Medium Turquoise #48D1CC
  Turquoise #40E0D0
  Cyan #00FFFF
  Light Cyan #E0FFFF
  Cadet Blue #5F9EA0
  Medium Aquamarine #66CDAA
  Aquamarine #7FFFD4
  Dark Green #006400
  Dark Olive Green #556B2F
  Dark Sea Green #8FBC8F
  Sea #2E8B57
  Medium Sea Green #3CB371
  Light Sea Green #20B2AA
  Pale Green #98FB98
  Light Green #90EE90
  Spring Green #00FF7F
  Lawn Green #7CFC00
  Green #00FF00
  Chartreuse #7FFF00
  Medium Spring Green #00FA9A
  Green Yellow #ADFF2F
  Lime Green #32CD32
  Yellow Green #9ACD32
  Forest Green #228B22
  Olive Drab #6B8E23
  Dark Khaki #BDB76B
  Pale Goldenrod #EEE8AA
  Light Goldenrod #FAFAD2
  Light Yellow #FFFFE0
  Yellow #FFFF00
  Gold #FFD700
  Light Goldenrod #EEDD82
  Goldenrod #DAA520
  Dark Goldenrod #B8860B
  Rosy Brown #BC8F8F
  Indian Red #CD5C5C
  Saddle Brown #8B4513
  Sienna #A0522D
  Peru #CD853F
  Burlywood #DEB887
  Beige #F5F5DC
  Wheat #F5DEB3
  Sandy Brown #F4A460
  Tan #D2B48C
  Chocolate #D2691E
  Firebrick #B22222
  Brown #A52A2A
  Dark Salmon #E9967A
  Salmon #FA8072
  Light Salmon #FFA07A
  Orange #FFA500
  Dark Orange #FF8C00
  Coral #FF7F50
  Light Coral #F08080
  Tomato #FF6347
  Orange Red #FF4500
  Red #FF0000
  Hot Pink #FF69B4
  Deep Pink #FF1493
  Pink #FFC0CB
  Light Pink #FFB6C1
  Pale Violet Red #DB7093
  Maroon #B03060
  Medium Violet Red #C71585
  Violet Red #D02090
  Magenta #FF00FF
  Violet #EE82EE
  Plum #DDA0DD
  Orchid #DA70D6
  Medium Orchid #BA55D3
  Dark Orchid #9932CC
  Dark Violet #9400D3
  Blue Violet #8A2BE2
  Purple #A020F0
  Medium Purple #9370DB
  Thistle #D8BFD8
  Dark Blue #00008B
  Dark Cyan #008B8B
  Dark Magenta #8B008B
  Dark Red #8B0000

Vegeu també

modifica

Enllaços externs

modifica