No s'ha de confondre amb complement de règim verbal.

Un sintagma verbal (SV) en funció de predicat pot constar només d'un verb, únic element obligatori, o d'un verb acompanyat d'altres elements que en complementen el significat. Són els complements verbals.