Compost organofosforat

Un compost organofosforat és un tipus de compost orgànic que conté com a mínim un àtom de fòsfor enllaçat directament a un carboni. L'ADN no és pròpiament parlant un compost organofosforat donat que no contenen un enllaç carboni-fòsfor i són exclusivament mono, di i trifosfats.

Fruits d'una recerca de gasos bèl·lics iniciada just abans de la Segona Guerra Mundial, es van trobar els plaguicides organofosforats com és el malation. A la dècada de 1970 elsplaguicides organofosforats van ser substituïts pels compostos organoclorats com el DDT.

Classes de compostos organofosforatsModifica

Es classifiquen en diferents classes segons el seu grau d'oxidació del fòsfor i la naturalesa dels substituents, especialment la presència d'un àtom d'oxigen o d'un altre calcogen.

 
Les diferents classes de compostos organofosforats

Gasos organofosforats bèl·licsModifica

 
Sèrie d'agents químics neurotòxics

La sèrie G, d'on s'origina el gas sarín, es destrueix força de pressa per l'aigua. Una millora des del punt de vista bèl·lic és la sèrie V d'on prové el famós VX. Aquests compostos són força resistents a l'aigua i provoquen lesions neurològiques irreversibles si no s'injecta un antídot immediatament.

ReaccionsModifica