Concentració molar

No s'ha de confondre amb Molalitat.

La concentració molar, anomenada abans molaritat, és una unitat de concentració d'una dissolució utilitzada en química igual a:

Infotaula d'unitatConcentració molar
La quantitat de solut, expressada en mols, respecte al volum de la dissolució.

Per a un solut B la molaritat se simbolitza [B]. Les unitats són mol per decímetre cúbic, mol•dm-3, o mol per litre, mol•L-1, generalment simbolitzat per M.

Per exemple, si dissolem 0,1 mols de clorur de sodi en aigua fins a arribar a tenir un litre de dissolució, tindrem una dissolució [NaCl] = 0,1 M.

Unitats Modifica

En el Sistema Internacional SI la unitat és mol/m³. Tanmateix és més comuna la utilització de la unitat mol/L. Una solució de concentració 1 mol/L també s'escriu com "1 molar" (1 M).

1 mol/L = 1 mol/dm3 = 1 mol dm−3 = 1 M = 1000 mol/m³.

Sovint es fa servir un prefix del SI per designar concentracions. Els més comuns que es fan servir es troben a la taula següent:

Nom Abreujat Concentració Concentració (unitat SIt)
mil·limolar mM 10−3 mol/dm³ 100 mol/m³
micromolar μM 10−6 mol/dm³ 10−3 mol/m³
nanomolar nM 10−9 mol/dm³ 10−6 mol/m³
picomolar pM 10−12 mol/dm³ 10−9 mol/m³
femtomolar fM 10−15 mol/dm³ 10−12 mol/m³
attomolar aM 10−18 mol/dm³ 10−15 mol/m³
zeptomolar zM 10−21 mol/dm³ 10−18 mol/m³
yoctomolar yM[1] 10−24 mol/dm³
(1 molecule per 1.6 L)
10−21 mol/m³

Conversió a molalitat Modifica

La conversió a molalitat (per mescles binàries) és:

 

on al solut s'assigna el subíndex 2.

Per a solucions amb més d'un solut, la conversió és:

 

Vegeu també Modifica

Referències Modifica

  1. David Bradley. «How low can you go? The Y to Y».