Confederació Hidrogràfica

Les Confederacions hidrogràfiques són entitats de dret públic[1] adscrites al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient d'Espanya com a organisme autònom depenent de la Secretaria d'Estat de Medi Rural i Aigua, les funcions de la qual es van establir per primera vegada en el Reial decret Llei de la seva constitució en 1926, i que conforme a l'organigrama ministerial espanyol, la Llei d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat (Llei 6/1997, de 14 d'abril) i la Llei d'Aigües de 1985 (amb les modificacions de 1999 i la refundició efectuada en el Reial decret Legislatiu 1/2001), tenen com a missió les tasques de planificació hidrològica, gestió dels recursos del domini públic hidràulic per raó de la conca on es trobin, la concessió de drets d'explotació dels recursos aqüífers, la construcció i planejament d'infraestructures hidràuliques i la gestió mediambiental de la seva zona, amb especial atenció a la preservació dels recursos i a la qualitat de l'aigua.

Infotaula d'organitzacióConfederació Hidrogràfica
Conques hidrogràfiques de la Península Ibèrica

Estructura modifica

Segons l'estructura ministerial en 2008, les confederacions existents són:

Referències modifica

  1. Pérez de Lama, Ernesto (dir.). Manual del Estado Español 1999. Madrid: LAMA, 1998, p. 695. ISBN 84-930048-0-4.