Consell de Mallorca 2007-2011

El Consell Insular de Mallorca de la setena legislatura (2007-2011) és un govern de pacte entre Partit Socialista de les Illes Balears, Bloc per Mallorca i Unió Mallorquina. Aquest executiu va prendre possessió dels càrrecs el 7 de juliol de 2007.[1] Amb bona part dels dirigents d'Unió Mallorquina implicats en casos de corrupció com cas Can Domenge, cas Maquillatge, cas Son Oms o el cas Peatge[2] el pacte de govern es va trencar en setembre de 2009 amb la dimissió dels membres d'UM,[3] i Armengol va haver de governar en minoria.

Resultats

modifica

El PP volia assolir la majoria absoluta per governar en solitari la institució, però es va quedar a un milenar de vots d'aconseguir-ho. Finalment, el PP va assolir 16 consellers, el PSOE va trimofar en aconseguir 11 consellers, dos més que quatre anys enrere, en detriment del Bloc, que només va aconseguir 3 consellers i Unió Mallorquina va aconseguir 3 consellers.

Candidatures Vots Percentatge Consellers
PP 154.112 45,79% 16
PSIB-PSOE 101.497 30,16% 11
PSM, EU-EV, ESQUERRA 35.301 10,49% 3
UM 33.357 9,91% 3
Agrupación Social Independiente 2.062 0,61% 0
Coalició Treballadors per la Democràcia 832 0,25% 0
Ciutadans en Blanc 831 0,25% 0
Partido Balear 800 0,24% 0
Unió d'es Pobble Baléà 636 0,19% 0
Clau de Mallorca 589 0,18% 0
Partit Illenc de ses Illes Balears 370 0,11% 0

Consellers electes

modifica

Partit Popular: Jaume Font Barceló, Margarita Cabrer González, Juan Flaquer Riutort, Maria Rosa Puig Oliver, Fernando Rubio Aguiló, Catalina Sureda Fons, Pedro Álvarez Chillida, Antonia Maria Perelló Jonquera, Andreu Prohens Vicens, María José Frau Marí, Rafael Ángel Bosch Sans, Ana María Rodríguez Arbona, Damián Ripoll Gálvez, Clara del Moral Torres, Bartomeu Martínez Oliver i Carmen Garzón Pelegrín.

Partit Socialista de les Illes Balears: Francesca Lluch Armengol Socias, Antoni Alemany Cladera, María Luisa Dubon Pretus, Cosme Bonet Bonet, Josefina Ramis Rigo, Miguel Ramon Matas, Cristina Moreno Mulet, Pere Joan Martorell Castello, Maria Pilar Sansó Fuster, Pablo Martín Peré i Silvia Cano Juan.

Bloc per Mallorca: Joana Lluïsa Mascaró Melià, Miquel Rosselló del Rosal i Joan Lladó Binimelis.

Unió Mallorquina: Antoni Pascual Ribot, M. Dolça Mulet Dezcallar i Miguel Àngel Flaquer Terrassa.

Consell executiu

modifica

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col·legiat del govern insular integrat pel president del Consell, els vicepresidents i tots els consellers i les conselleres executives al qual correspon l'exercici de la funció executiva en relació amb les competències del Consell Insular, sens perjudici de les atribucions conferides a altres òrgans de govern.

Els departaments del Consell Insular de Mallorca són els òrgans en què s'organitza la institució i que es corresponen amb els diferents sectors de la seva activitat administrativa. Cada departament està dirigit per un conseller executiu o una consellera executiva, a qui corresponen les seves funcions respectives.

Presidenta: Francina Armengol Socías (PSIB-PSOE)
Departament Titulars
9 de juliol de 2007
29 octubre 2009
18 de desembre de 2009
5 de febrer de 2010
Vicepresidenta 2a, Cultura i Patrimoni Joana Lluïsa Mascaró Melià (PSM) [4] Joan Font Massot (PSM)
Vicepresident 1er i Obres Públiques Antoni Pascual Ribot (UM) Antoni Alemany Cladera (PSIB-PSOE)
Vicepresident 3r, Hisenda i Innovació Antoni Alemany Cladera (PSIB-PSOE)

Presidència Cosme Bonet Bonet (PSIB)
Territori i Activitats Classificades Maria Lluïsa Dubon Petrus (PSIB)
Benestar Social Jaume Garau Salas (PSIB)
Cooperació Local Miquel Rosselló del Rosal (EU-EV) Miquel Rosselló del Rosal (EU-EV)
Interior Joan Lladó i Binimelis (ERC)
Economia i Turisme Isabel Maria Oliver Sagreras (PSIB)
Medi Ambient Catalina Julve Caldentey (UM) Marilena Tugores (EU-EV)
Esports i Promoció Sociocultural Dolça Mulet Dezcallar (UM) Josefina Ramis Rigo (PSIB)
Joventut i Igualtat Josefina Ramis Rigo (PSIB)

Estructura orgànica

modifica

Per aquesta legislatura s'establí la següent estructura orgànica d'alts càrrecs:[5][6]

Degut al cesament de tots els càrrecs de UM el febrer de 2010, es feu una reorganització de diversos departaments i direccions insulars.[7]

Departament d'Obres Públiques

Departament de Cultura i Patrimoni

Departament d'Hisenda i Innovació

  • Secretaria Tècnica: Isabel Picó Aguiló / Mercedes Mateos-Cañero Riosalido[8]
  • Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts: Rosario Sánchez Grau
  • Direcció Insular d'Innovació; Antoni Sureda Mut[8]
  • Direcció Insular de Serveis Generals: Carlos Aguilar Tirado

Departament de Presidència

Departament de Territori

  • Secretaria Tècnica: Maria Antonia Ferrari Planas / Miquel Àngel Veny Mestre[8]
  • Direcció Insular d'Urbanisme i Litoral: Miquel Vadell Balaguer
  • Direcció Insular d'Ordenació del Territori: Jaume Mateu Lladó

Departament d'Esports i Promoció Sociocultural

Departament de Benestar Social

Departament de Cooperació Local

  • Secretaria Tècnica: Josep Valero González
  • Direcció Insular de Cooperació Local: Joan Font Massot / Joan Verger Rosiñol
  • Direcció Insular d'Assessorament Municipal: Maria Orts Rodríguez

Departament d'Economia i Turisme

Departament de Medi Ambient

Departament de Joventut i Igualtat

Departament d'Interior

Referències

modifica