Cutiliae fou una ciutat de Sabínia entre Reate (de la que depenia) i Interocrea, a la vora d'un petit llac (Cutiliae Lacus o Lacus Cutiliensis) on hi havia una petita illa que el vent canviava d'emplaçament. El llac es diu avui dia Pozzo di Ratignano o Latignano, i és encara més petit que aleshores; és a la vall del Velino prop de la vila de Paterno.

A la rodalia tenia algunes aigües termals la principal de les quals fou Aquae Cutillae a la vora de la font d'aigua calenta de Cutilia, esmentada per Estrabó, i on va estar Vespasià per curar-se i que va morir a aquest lloc.