Didàctica de la literatura

La didàctica de la literatura és el conjunt d'enfocaments teòrics i tècniques de pedagogia destinat a apropar la literatura als alumnes en un context d'educació formal.

Té com a objectius principals