Diplomàcia multilateral

La diplomàcia multilateral és una expressió de la Diplomàcia referida, per contraposició a la diplomàcia bilateral, a les relacions entre més de dos estats. Pot ésser de caràcter permanent o temporal; la primera és la forma d'activitat diplomàtica realitzada mitjançant les organitzacions internacionals, mentre que la segona es du a terme a través de conferències internacionals. Es regeix per un paradigma concret de la teoria sobre relacions internacionals.