Ecotò

límit natural entre dos ecosistemes diferents

Un ecotò és el límit natural entre dos ecosistemes diferents.[1] Generalment, en cada ecotò viuen especies pròpies d'ambdós ecosistemes i solen ser zones de major riquesa i interès biològic. En l'ecotò, interaccionen —compartint un mateix espai— organismes diversos, provinents de zones de vida diferents. Amb freqüència, la diversitat i la densitat de les espècies presents a l'ecotò és major que en les comunitats que l'envolten. Des del punt de vista sistèmic, és en l'ecotò on es produeix el major intercanvi d'energia. Així, l'ecotò representa la zona de màxima interacció entre ecosistemes limítrofs.

Bibliografia modifica

Referències modifica