Els 25 primats més amenaçats del món

article de llista de Wikimedia

Els 25 primats més amenaçats del món, en anglès original The World's 25 Most Endangered Primates, és una llista de les espècies de primats en perill d'extinció, seleccionats i publicats per l'International Union for Conservation of Nature Species Survival Commission Primate Specialist Group (coneguda internacionalment per les seves sigles en anglès IUCN / SSC PSG), la International Primatological Society (IPS) i la Conservation International (CI).[1] A l'informe 2012-2014 es va incorporar com a editor la Bristol Conservation and Science Foundation (BCSF).[2] La IUCN / SSC PSG va treballar conjuntament amb la CI per crear la llista l'any 2000, però el 2002, durant el 19è de la Congress of the International Primatological Society, els primatòlegs la van revisar, i van decidir la incorporació de la IPS al projecte. La publicació és des de llavors un projecte conjunt entre les tres organitzacions conservacionistes i ha estat revisada cada dos anys, després del Congrés biennal de la IPS.[1] Des de la publicació de l'informe de 2004-2006, se li va canviar el títol a Primates in Peril: The World's 25 Most Endangered Primates .[3] El mateix any, la llista va començar a proporcionar informació sobre cada espècie, incloent-hi el seu estat de conservació i les amenaces a què s'enfronten a la natura.[1] El text sobre les espècies es redacta en col·laboració amb experts de camp, amb la participació de 60 persones en l'informe de 2006-2008,[4] i 85 en l'informe de 2008-2010.[1] Els informes de 2004-2006 i 2006-2008 van ser publicats a la revista Primat Conservation, de la IUCN / SSC PSG,[3][5] mentre que els de 2008-2010 i 2010-2012 es van fer a través de publicacions independents per part de les tres organitzacions contribuents.[1][6]

El Sifaca sedós (Propithecus candidus), endèmic de Madagascar, està inclòs a la llista de Els 25 primats més amenaçats del món des de 2000. Resten en llibertat entre 100 i 1000 individus

Les 25 espècies incloses a la publicació de 2012-2014 es distribueixen entre setze països i el nombre més gran correspon a Madagascar (sis), Vietnam (cinc) i Indonèsia (tres). La llista està dividida en quatre regions diferents: l'illa de Madagascar, el continent africà, el continent asiàtic (incloses les illes d'Indonèsia) i la Zona neotropical (Amèrica Central i del Sud). Cinc espècies han aparegut en les set llistes que van ser publicades fins a l'any 2010: Sifaca sedós, langur de Delacour, langur de cap daurat, rinopitec de potes grises i rinopitec de Tonquín.[2]

L'objectiu de la llista, segons Russell Mittermeier, president de Conservation International, és «ressaltar la situació d'aquelles [espècies de primats] que s'enfronten a un risc més gran, per atreure l'atenció del públic, estimular els governs nacionals perquè realitzin més accions de conservació i especialment obtenir recursos per a aquesta finalitat».[7] Les espècies són seleccionades per a la seva inclusió dins la llista d'acord amb dos motius principalment: índexs demogràfics molt petits i un ràpid descens en el número, relacionats en gran manera per la influència de la destrucció del seu hàbitat i la caça, les dues grans amenaces que planegen sobre els primats. Més específicament, les amenaces citades a l'informe inclouen la desforestació causada per l'agricultura practicant l'artigatge que s'utilitza per aclarir zones boscoses per dedicar-les a pastura o terres de conreu, la producció de carbó vegetal, la producció de llenya, la indústria de la fusta il·legal, la tala selectiva, la mineria, la urbanització, la implantació de cultius amb fins comercials, la fragmentació forestal, les poblacions de mida petita, la captura d'exemplars vius per al comerç de mascotes exòtiques, la caça per l'alimentació i la medicina tradicional.[1]

Llista d'espèciesModifica

Els 25 primats més amenaçats del món, 2012-2014 [2]
Espècie Anys inclosa Ubicació Població estimada Estatus UICN Amenaces
Àfrica
Gàlag de Rondo 2006
2008
2010
2012
Tanzania desconeguda Espècie en perill crític d'extinció [8]
 • Àrea de distribució molt petita
 • Pèrdua i fragmentació d'hàbitat (expansió agrícola, producció de carbó vegetal, fusta)
Cercopitec roloway
 
2002
2006
2008
2010
2012
Costa de Marfil
Ghana
desconeguda Espècie en perill d'extinció [9]
 • Caça (per a obtenció de carn)
 • Pèrdua i fragmentació d'hàbitat (agricultura de regates i crema, producció de carbó vegetal, fusta)
Còlob vermell del riu Tana 2002
2004
2006
2008
2012
Kenia 1100-1300 Espècie en perill d'extinció [10]
 • Caça (per a obtenció de carn)
 • Pèrdua i fragmentació d'hàbitat (expansió agrícola, incendis, tala selectiva per a ús local [cases, canoes])
 • Degradació d'hàbitat (ramaderia, construcció de preses, projectes de regadiu)
 • Infecció per paràsits de poblacions aïllades
Còlob vermell de Pennant 2004
2006
2010
2012
Guinea Equatorial
(illa Bioko)
<5000 Espècie en perill d'extinció [11]
 • Degradació d'hàbitat
 • Caça (per a obtenció de carn)
 • Àrea de distribució molt petita
Goril·la de les planes oriental
 
2010
2012
República Democràtica del Congo 2000-10 000 Espècie en perill d'extinció [12]
 • Pèrdua i fragmentació d'hàbitat (expansió agrícola, granges, mineria il·legal, producció de carbó vegetal, collita de fusta i bambú)
 • Caça (per a obtenció de carn), captura de cries
Madagascar
Lèmur de Sclater
 
2008
2010
2012
Madagascar 450-2300 Espècie en perill crític d'extinció[13]
 • Àrea de distribució molt petita (~ 2,700 km²)
 • Pèrdua d'hàbitat (agricultura de crema, tala selectiva)
 • Caça (per a obtenció de carn)
 • Captura d'exemplars vius per a comerç de mascotes
Lèmur mostela septentrional 2008
2010
2012
Madagascar ~19 exemplars el 2012 Espècie en perill crític d'extinció[14]
 • Àrea de distribució molt petita
 • Pèrdua d'hàbitat (producció de llenya i de carbó vegetal, plantació de eucaliptus)
 • Caça (per a obtenció de carn)
Sifaca sedós
 
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Madagascar <250 Espècie en perill crític d'extinció[15]
 • Àrea de distribució molt petita
 • Caça (per a obtenció de carn)
 • Pèrdua d'hàbitat (agricultura de crema, tala selectiva, llenya)
Lèmur ratolí de Madame Berthe 2012 Madagascar <8000 Espècie en perill d'extinció[16]
 • Pèrdua d'hàbitat i fragmentació (agricultura de crema, indústria de la fusta il·legal)
Lèmur de collar vermell
 
2012 Madagascar desconeguda Espècie en perill d'extinció[17]
 • Pèrdua d'hàbitat (agricultura de regates i crema, indústria de la fusta il·legal, ocupació humana)
 • Caça (per a obtenció de carn)
Indri
 
2012 Madagascar desconeguda Espècie en perill d'extinció[18]
 • Pèrdua d'hàbitat (agricultura de regates i crema, llenya)
 • Caça (per a obtenció de carn i pells)
Àsia
Loris de Java
 
2008
2010
2012
Indonèsia (Java) desconeguda Espècie en perill crític d'extinció [19]
 • Captura d'exemplars vius (comerç de mascotes [intens])
 • Caça (medicina tradicional [intensa])
 • Pèrdua d'hàbitat (agricultura, desenvolupament humà [carreteres], pertorbació humana)
Rinopitec de cua de porc 2002
2004
2006
2008
2010
2012
Indonèsia (illes Mentawai) 700-3347 Espècie en perill crític d'extinció [20]
 • Pèrdua d'hàbitat (expansió humana, extracció de productes, tala comercial, conversió en cultius comercials i plantacions d'oli de palma)
 • Caça (per a obtenció de carn)
 • Captura d'exemplars vius (comerç de mascotes)
Langur de Delacour 2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Vietnam <250 Espècie en perill crític d'extinció [21]
 • Fragmentació d'hàbitat
 • Caça (per a medicina tradicional i obtenció de carn)
Langur de cap daurat
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Vietnam 60-70 Espècie en perill crític d'extinció [22]
 • Fragmentació d'hàbitat (desenvolupament humà, turisme)
 • Caça (per a medicina tradicional i obtenció de carn)
Langur de cara porprada
 
2004
2006
2008
2010
2012
Sri Lanka desconeguda Espècie en perill crític d'extinció [23]
 • Pèrdua i fragmentació d'hàbitat (urbanització, agricultura)
 • Depèn de parcs per a la seva supervivència
 • Captura d'exemplars vius per a comerç de mascotes
 • Caça (persecució com a plaga)
 • Altres factors humans (electrocució [línies elèctriques], morts en carreteres, atacs de gossos)
Rinopitec de potes grises
 
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Vietnam 600-700 Espècie en perill crític d'extinció [24]
 • Àrea de distribució restringida
 • Pèrdua i fragmentació d'hàbitat (agricultura, indústria de la fusta il·legal, combustible)
 • Caça (per a medicina tradicional i obtenció de carn)
Rinopitec de Tonquín
 
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Vietnam 200-250+ Espècie en perill crític d'extinció [25]
 • Pèrdua i fragmentació d'hàbitat (indústria de la fusta, llenya, construcció de carreteres)
 • Caça (per a medicina tradicional i obtenció de carn)
Gibó negre oriental 2008
2010
2012
Xina
Vietnam
al voltant de 110 Espècie en perill crític d'extinció [26]
 • Pèrdua i fragmentació d'hàbitat (cultius, pasturatge, llenya, producció de carbó vegetal)
 • Caça (obtenir carn)
Tarser pigmeu 2012 Indonèsia (illa Célebes) desconeguda Espècie amb dades insuficients [27]
 • Pèrdua d'hàbitat (desenvolupament humà)
Zona Neotròpica
Ateles hybridus
 
2004[N 1]
2006
2008
2010
2012
Colòmbia
Veneçuela
desconeguda Espècie en perill crític d'extinció [28]
 • Pèrdua i fragmentació d'hàbitat (agricultura, ranxos de bestiar, indústria de la fusta)
 • Caça (obtenir carn)
 • Captura d'exemplars vius pel comerç d'animals de companyia
Mona aranya de cap bru 2006
2012
Equador desconeguda Espècie en perill crític d'extinció [29]
 • Pèrdua i fragmentació de l'habitat
 • Caça (obtenir carn)
Cebus kaapori 2012 Brasil desconeguda Espècie en perill crític d'extinció [30]
 • Pèrdua i degradació d'hàbitat (tala selectiva)
 • Caça (obtenir carn)
 • Captura d'exemplars vius pel comerç d'animals de companyia
Tití del riu Mayo 2012 Perú desconeguda Espècie en perill crític d'extinció [31]
 • Pèrdua i degradació d'hàbitat (plantacions d'arròs i cafè, carreteres, ranxos de bestiar)
 • Caça (obtenir carn)
 • Captura d'exemplars vius pel comerç d'animals de companyia
Aluata bru
 
2012 Brasil <250 Espècie en perill crític d'extinció [32]
 • Pèrdua d'habitat (tala selectiva)
 • Caça (obtenir carn)
 • Epidèmies

NotesModifica

 1. La subespècie Ateles hybridus brunneus apareixia a l'informe de 2004-2006, però la llista es va ampliar per cobrir les dues subespècies de Ateles hybridus a partir de l'informe de 2006-2008.[1][3][5]

ReferènciesModifica

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Mittermeier, R.A.; Wallis, J.; Rylands, A.B.; Ganzhorn, J.U.; Oates, J.F.; Williamson, E.A.; Palacios, E.; Heymann, E.W.; Kierulff, M.C.M.; Long Yongcheng; Supriatna, J.; Roos, C.; Walker, S.; Cortés-Ortiz, L.; Schwitzer, C., (eds.) «Primates in Peril: The World's 25 Most Endangered Primates 2008-2010» (PDF) (en anglès). Falta indicar la publicació. IUCN/SSC Primate Specialist Group (PSG), International Primatological Society (IPS) y Conservation International (CI), 2009, pàg. 1-84. DOI: 10.1896/052.024.0101.
 2. 2,0 2,1 2,2 Schwitzer, C., Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., Taylor, L.A., Chiozza, F., Williamson, E.A., Wallis, J. and Clark, F.E. (eds.) «Primates in Peril: The World's 25 Most Endangered Primates 2012-2014» (en anglès). Falta indicar la publicació. IUCN/SSC Primate Specialist Group (PSG), International Primatological Society (IPS), Conservation International (CI) y Bristol Zoological Society (BZS), 2012, pàg. 1-91.
 3. 3,0 3,1 3,2 «Primates in Peril: The World's 25 Most Endangered Primates 2004-2006». Primate Conservation. IUCN/SSC Primate Specialist Group, 20, 2006, pàg. 1-28. DOI: 10.1896/0898-6207.20.1.1.
 4. Smith, Lewis «Primates in peril: 25 species facing threat of extinction». The Times, 26-10-2007.
 5. 5,0 5,1 «Primates in Peril: The World's 25 Most Endangered Primates 2006-2008». Primate Conservation. IUCN/SSC Primate Specialist Group, 22, 2007, pàg. 1-40. DOI: 10.1896/052.022.0101.
 6. Mittermeier, R. A.; Schwitzer, C.; Rylands, A.B.; Schwitzer, C.; Taylor, L. A.; Chiozza, F.; Williamson, E. A. «Primates in Peril: The World's 25 Most Endangered Primates 2010-2012» (en anglès). Falta indicar la publicació. IUCN/SSC Primate Specialist Group (PSG), International Primatological Society (IPS), Conservation International (CI) y Bristol Conservation and Science Foundation (BCSF), 2012, pàg. 1-40.
 7. «UICN revela lista de los primates más amenazados». IUCN News, 18-02-2010.
 8. Perkin, A., Bearder, S., Honess, P. y Butynski, T.M. «Galagoides rondoensis». UICN, 2008.
 9. Oates, J.F., Gippoliti, S. y Groves, C.P. «Cercopithecus diana ssp. roloway». UICN, 2008.
 10. Butynski, T.M., Struhsaker, T. y De Jong, Y. «Procolobus rufomitratus ssp. rufomitratus». UICN, 2008.
 11. Oates, J.F. y Struhsaker, T. «Procolobus pennantii ssp. epieni». UICN, 2008.
 12. Robbins, M., Hart, J., Maisels, F., Mehlman, P., Nixon, S. y Williamson, L. «Gorilla beringei ssp. graueri». UICN, 2008.
 13. Andriaholinirina, N. et al.. «Eulemur flavifrons». UICN, 2014.
 14. Andriaholinirina, N. et al.. «Lepilemur septentrionalis». UICN, 2014.
 15. Andriaholinirina, N. et al.. «Propithecus candidus». UICN, 2014.
 16. Andriaholinirina, N. et al.. «Microcebus berthae». UICN, 2014.
 17. Andriaholinirina, N. et al.. «Varecia rubra». UICN, 2014.
 18. Andriaholinirina, N. et al.. «Indri indri». UICN, 2014.
 19. Nekaris, K.A.I., Shekelle, M, Wirdateti, Rode, E.J. y Nijman, V. «Nycticebus javanicus». UICN, 2013.
 20. Whittaker, D. y Mittermeier, R.A. «Simias concolor». UICN, 2008.
 21. Nadler, T., Xuan Canh, L., Ngoc Thanh, V. y Khac Quyet, L. «Trachypithecus delacouri». UICN, 2008.
 22. Bleisch, B., Xuan Canh, L., Covert, B. y Yongcheng, L. «Trachypithecus poliocephalus ssp. poliocephalus». UICN, 2008.
 23. Dittus, W., Molur, S. y Nekaris, A.. «Trachypithecus vetulus ssp. nestor». UICN, 2008.
 24. Ngoc Thanh, V., Lippold, L., Nadler, T. y Timmons, R. J. «Pygathrix cinerea». UICN, 2008.
 25. Xuan Canh, L., Khac Quyet, L., Thanh Hai, D. y Boonratana, R. «Rhinopithecus avunculus». UICN, 2008.
 26. Bleisch, B. y Geissmann, T. «Nomascus nasutus». UICN, 2008.
 27. Shekelle, M. y Salim, A. «Tarsius pumilus». UICN, 2008.
 28. Urbani, B., Morales, A.L., Link, A. y Stevenson, P. «Ateles hybridus». UICN, 2008.
 29. Cuarón, A.D., Morales, A., Shedden, A., Rodríguez-Luna, E. y de Grammont, P.C. «Ateles fusciceps ssp. fusciceps». UICN, 2008.
 30. Kierulff, M.C.M. y de Oliveira, M.M. «Cebus kaapori». UICN, 2008.
 31. Veiga, L., Bóveda-Penalba, A., Vermeer, J., Tello-Alvarado, J.C. y Cornejo, F. «Callicebus oenanthe». UICN, 2013.
 32. Mendes, S.L., Rylands. A.B., Kierulff, M.C.M. y de Oliveira, M.M. «Alouatta guariba ssp. guariba». UICN, 2008.