Escala de longitud

En física, l'escala de longitud és un valor particular de la longitud o de la distància determinada amb la precisió d'un ordre (o d'alguns ordres) de magnitud. Diversos fenòmens tenen lloc a diverses escales de longitud. Les longituds típiques de tots els fenòmens que passen a la mateixa escala d'energia són comparables.

L'observació que diversos fenòmens s'organitzen segons la seva escala de longitud (o, el seu equivalent, escala d'energia) associada és una de les idees bàsiques del grup de renormalització.

Per exemple, l'escala de longitud de QCD és als voltants 10-15 metres, i els "radis" de les partícules fortament interactuants (com el protó) hi són comparables.

L'escala de longitud electrofeble és més curta, aproximadament 10-18 metres.

La longitud de Planck (escala de Planck) és molt més curta encara —uns 10-35 metres—.