Diferència entre revisions de la pàgina «CIM-10 Capítol II: Neoplàsies»

cap resum d'edició
m
* ({{ICD10|C|01||c|01}}) Neoplàsia maligna de base de la llengua
* ({{ICD10|C|02||c|02}}) Neoplàsia maligna d'altres parts de la llengua i de parts de la llengua no especificades
** ({{ICD10|C|02|0|c|02}}) Neoplàsia maligna: Superfície dorsal de la llengua
** ({{ICD10|C|02|1|c|02}}) Neoplàsia maligna: Vora de la llengua
** ({{ICD10|C|02|2|c|02}}) Neoplàsia maligna: Superfície ventral de la llengua
** ({{ICD10|C|02|3|c|02}}) Neoplàsia maligna: Els dos terços anteriors de la llengua, part no especificada
** ({{ICD10|C|02|4|c|02}}) Neoplàsia maligna: Amígdala lingual
** ({{ICD10|C|02|8|c|02}}) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada de la llengua
** ({{ICD10|C|02|9|c|02}}) Neoplàsia maligna: Llengua, part no especificada
* ({{ICD10|C|03||c|03}}) Neoplàsia maligna de geniva
* ({{ICD10|C|04||c|04}}) Neoplàsia maligna de sòl de la boca
* ({{ICD10|C|05||c|05}}) Neoplàsia maligna de paladar
* ({{ICD10|C|06||c|06}}) Neoplàsia maligna d'altres parts de la boca i de parts de la boca no especificades
** ({{ICD10|C|06|0|c|06}}) Neoplàsia maligna: Mucosa de la galta
** ({{ICD10|C|06|1|c|06}}) Neoplàsia maligna: Vestíbul de la boca
** ({{ICD10|C|06|2|c|06}}) Neoplàsia maligna: Àrea retromolar
** ({{ICD10|C|06|8|c|06}}) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada d'altres parts de la boca i de parts de la boca no especificades
** ({{ICD10|C|06|9|c|06}}) Neoplàsia maligna: Boca, part no especificada
* ({{ICD10|C|07||c|07}}) Neoplàsia maligna de glàndula paròtide
* ({{ICD10|C|08||c|08}}) Neoplàsia maligna d'altres glàndules salivals majors i de glàndules salivals majors no especificades
* ({{ICD10|C|23||c|23}}) Neoplàsia maligna de vesícula biliar
* ({{ICD10|C|24||c|24}}) Neoplàsia maligna d'altres parts del tracte biliar i de parts del tracte biliar no especificades
** ({{ICD10|C|24|0|c|24}}) Neoplàsia maligna: Conducte biliar extrahepàtic
** ({{ICD10|C|24|1|c|24}}) Neoplàsia maligna: Ampul·la de Vater
** ({{ICD10|C|24|8|c|24}}) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada de les vies biliars extrahepàtics
** ({{ICD10|C|24|9|c|24}}) Neoplàsia maligna: Tracte biliar, part no especificada
* ({{ICD10|C|25||c|25}}) Neoplàsia maligna de pàncrees
* ({{ICD10|C|26||c|26}}) Neoplàsia maligna d'altres òrgans digestius i d'òrgans digestius mal definits
** ({{ICD10|C|26|0|c|26}}) Neoplàsia maligna: Tracte intestinal, part no especificada
** ({{ICD10|C|26|1|c|26}}) Neoplàsia maligna: Melsa
** ({{ICD10|C|26|8|c|26}}) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada de l'aparell digestiu
** ({{ICD10|C|26|9|c|26}}) Neoplàsia maligna: Localitzacions mal definides dins l'aparell digestiu
===(C30-C39) Neoplàsies malignes d'òrgans respiratoris i intratoràcics===
* ({{ICD10|C|30||c|30}}) Neoplàsia maligna de fossa nasal i orella mitjana
* ({{ICD10|C|37||c|37}}) Neoplàsia maligna de tim
* ({{ICD10|C|38||c|38}}) Neoplàsia maligna de cor, mediastí i pleura
* ({{ICD10|C|39||c|39}}) Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de l'aparell respiratori i els òrgans intraintratoràcics
** ({{ICD10|C|39|0|c|39}}) Neoplàsia maligna: Vies respiratòries altes, part no especificada
** ({{ICD10|C|39|8|c|39}}) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada dels òrgans respiratoris i intratoràcics
** ({{ICD10|C|39|9|c|39}}) Neoplàsia maligna: Localitzacions mal definides dins l'aparell respiratori
===(C40-C41) Neoplàsies malignes d'os i cartílag articular===
* ({{ICD10|C|40||c|40}}) Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular de les extremitats
* ({{ICD10|C|41||c|41}}) Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
** ({{ICD10|C|41|0|c|41}}) Neoplàsia maligna: Ossos del crani i la cara
** ({{ICD10|C|41|1|c|41}}) Neoplàsia maligna: Mandíbula
** ({{ICD10|C|41|2|c|41}}) Neoplàsia maligna: Columna vertebral
** ({{ICD10|C|41|3|c|41}}) Neoplàsia maligna: Costelles, estern i clavícula
** ({{ICD10|C|41|4|c|41}}) Neoplàsia maligna: Ossos pelvians, sacre i còccix
** ({{ICD10|C|41|8|c|41}}) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada de l'os i el cartílag articular
** ({{ICD10|C|41|9|c|41}}) Neoplàsia maligna: Os i cartílag articular no especificats
===(C43-C44) Melanoma i altres neoplàsies malignes de pell===
* ({{ICD10|C|43||c|43}}) Melanoma maligne de pell
* ({{ICD10|C|44||c|44}}) Altres neoplàsies malignes de pell
** ({{ICD10|C|44|0|c|44}}) Neoplàsia maligna: Pell del llavi
** ({{ICD10|C|44|1|c|44}}) Neoplàsia maligna: Pell de la parpella, incloent les comissures palpebrals
** ({{ICD10|C|44|2|c|44}}) Neoplàsia maligna: Pell de l'orella i el conducte auditiu extern
** ({{ICD10|C|44|3|c|44}}) Neoplàsia maligna: Pell d'altres parts de la cara i de parts de la cara no especificades
** ({{ICD10|C|44|4|c|44}}) Neoplàsia maligna: Pell del cuir cabellut i el coll
** ({{ICD10|C|44|5|c|44}}) Neoplàsia maligna: Pell del tronc
** ({{ICD10|C|44|6|c|44}}) Neoplàsia maligna: Pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla
** ({{ICD10|C|44|7|c|44}}) Neoplàsia maligna: Pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc
** ({{ICD10|C|44|8|c|44}}) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada de la pell
** ({{ICD10|C|44|9|c|44}}) Neoplàsia maligna: Neoplàsia maligna de pell no especificada
===(C45-C49) Neoplàsies malignes de teixits tous i mesotelials===
* ({{ICD10|C|45||c|45}}) Mesotelioma
* ({{ICD10|C|48||c|48}}) Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu
* ({{ICD10|C|49||c|49}}) Neoplàsia maligna d'altres teixits tous i teixits connectius
** ({{ICD10|C|49|0|c|49}}) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius del cap, la cara i el coll
** ({{ICD10|C|49|1|c|49}}) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius de l'extremitat superior, incloent l'espatlla
** ({{ICD10|C|49|2|c|49}}) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius de l'extremitat inferior, incloent el maluc
** ({{ICD10|C|49|3|c|49}}) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius del tòrax
** ({{ICD10|C|49|4|c|49}}) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius de l'abdomen
** ({{ICD10|C|49|5|c|49}}) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius de la pelvis
** ({{ICD10|C|49|6|c|49}}) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius del tronc, part no especificada
** ({{ICD10|C|49|8|c|49}}) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada dels teixits tous i els teixits connectius
** ({{ICD10|C|49|9|c|49}}) Neoplàsia maligna: Teixits tous i teixits connectius no especificats
===(C50) Neoplàsia maligna de mama===
* ({{ICD10|C|50||c|50}}) Neoplàsia maligna de mama
* ({{ICD10|C|56||c|56}}) Neoplàsia maligna d'ovari
* ({{ICD10|C|57||c|57}}) Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
** ({{ICD10|C|57|0|c|57}}) Neoplàsia maligna: Trompa de Fal·lopi
** ({{ICD10|C|57|1|c|57}}) Neoplàsia maligna: Lligament ample
** ({{ICD10|C|57|2|c|57}}) Neoplàsia maligna: Lligament rodó
** ({{ICD10|C|57|3|c|57}}) Neoplàsia maligna: Parametri
** ({{ICD10|C|57|4|c|57}}) Neoplàsia maligna: Annexos uterins no especificats
** ({{ICD10|C|57|7|c|57}}) Neoplàsia maligna: Altres òrgans genitals femenins especificats
** ({{ICD10|C|57|8|c|57}}) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada dels òrgans genitals
** ({{ICD10|C|57|9|c|57}}) Neoplàsia maligna: Òrgan genital femení no especificat
* ({{ICD10|C|58||c|58}}) Neoplàsia maligna de placenta
===(C60-C63) Neoplàsies malignes d'òrgans genitals masculins===
* ({{ICD10|C|62||c|62}}) Neoplàsia maligna de testicle
* ({{ICD10|C|63||c|63}}) Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals masculins i d'òrgans genitals masculins no especificats
** ({{ICD10|C|63|0|c|63}}) Neoplàsia maligna: Epidídim
 
** ({{ICD10|C|63|1|c|63}}) Neoplàsia maligna: Cordó espermàtic
** ({{ICD10|C|63|2|c|63}}) Neoplàsia maligna: Escrot
** ({{ICD10|C|63|7|c|63}}) Neoplàsia maligna: Altres òrgans genitals masculins especificats
** ({{ICD10|C|63|8|c|63}}) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada dels òrgans genitals masculins
** ({{ICD10|C|63|9|c|63}}) Neoplàsia maligna: Òrgan genital masculí no especificat
===(C64-C68) Neoplàsies malignes d'òrgans urinaris===
* ({{ICD10|C|64||c|64}}) Neoplàsia maligna de ronyó, excepte pelvis renal
* ({{ICD10|C|67||c|67}}) Neoplàsia maligna de bufeta urinària
* ({{ICD10|C|68||c|68}}) Neoplàsia maligna d'altres òrgans urinaris i d'òrgans urinaris no especificats
** ({{ICD10|C|68|0|c|68}}) Neoplàsia maligna: Uretra
 
** ({{ICD10|C|68|1|c|68}}) Neoplàsia maligna: Glàndula parauretral
** ({{ICD10|C|68|8|c|68}}) Neoplàsia maligna: Lesió contigua o sobreposada dels òrgans urinaris
** ({{ICD10|C|68|9|c|68}}) Neoplàsia maligna: Òrgan urinari no especificat
===(C69-C72) Neoplàsies malignes d'ull, encèfal i altres parts del sistema nerviós central===
* ({{ICD10|C|69||c|69}}) Neoplàsia maligna d'ull i annexos oculars
* ({{ICD10|C|74||c|74}}) Neoplàsia maligna de glàndula suprarenal
* ({{ICD10|C|75||c|75}}) Neoplàsia maligna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades
** ({{ICD10|C|75|0|c|75}}) Neoplàsia maligna: Glàndula paratiroide
** ({{ICD10|C|75|1|c|75}}) Neoplàsia maligna: Glàndula pituïtària
** ({{ICD10|C|75|2|c|75}}) Neoplàsia maligna: Conducte craniofaringi
** ({{ICD10|C|75|3|c|75}}) Neoplàsia maligna: Glàndula pineal
** ({{ICD10|C|75|4|c|75}}) Neoplàsia maligna: Corpuscle carotidi
** ({{ICD10|C|75|5|c|75}}) Neoplàsia maligna: Corpuscle aòrtic i altres paraganglis
** ({{ICD10|C|75|8|c|75}}) Neoplàsia maligna: Afectació pluriglandular no especificada
** ({{ICD10|C|75|9|c|75}}) Neoplàsia maligna: Glàndula endocrina no especificada
===(C76-C80) Neoplàsies malignes de localitzacions mal definides, secundàries i no especificades===
* ({{ICD10|C|76||c|76}}) Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides
* ({{ICD10|C|83||c|83}}) Limfoma no hodgkinià difús
* ({{ICD10|C|84||c|84}}) Limfoma T perifèric i limfoma cutani de limfòcits T
** ({{ICD10|C|84|0|c|84}}) Micosi fungoide
** ({{ICD10|C|84|1|c|84}}) Malaltia de Sézary
** ({{ICD10|C|84|2|c|84}}) Limfoma de limfòcits T
** ({{ICD10|C|84|3|c|84}}) Limfoma limfoepitelioide
** ({{ICD10|C|84|4|c|84}}) Limfoma T perifèric
** ({{ICD10|C|84|5|c|84}}) Altres limfomes de limfòcits T i limfomes de limfòcits T no especificats
* ({{ICD10|C|85||c|85}}) Altres tipus de limfoma no hodgkinià i tipus de limfoma no hodgkinià no especificats
** ({{ICD10|C|85|0|c|85}}) Limfosarcoma
** ({{ICD10|C|85|1|c|85}}) Limfoma de limfòcits B no especificat
** ({{ICD10|C|85|7|c|85}}) Altres tipus especificats de limfoma no hodgkinià
** ({{ICD10|C|85|9|c|85}}) Limfoma no hodgkinià de tipus no especificat
* ({{ICD10|C|88||c|88}}) Malalties immunoproliferatives malignes
** ({{ICD10|C|88|0|c|88}}) Macroglobulinèmia de Waldenström
** ({{ICD10|C|88|1|c|88}}) Malaltia de la cadena pesant alfa
** ({{ICD10|C|88|2|c|88}}) Malaltia de la cadena pesant gamma
** ({{ICD10|C|88|3|c|88}}) Malaltia immunoproliferativa de l'intestí prim
** ({{ICD10|C|88|7|c|88}}) Altres malalties immunoproliferatives malignes
** ({{ICD10|C|88|9|c|88}}) Malalties immunoproliferatives malignes no especificades
* ({{ICD10|C|90||c|90}}) Mieloma múltiple i neoplàsies de cèl·lules plasmàtiques malignes
** ({{ICD10|C|90|0|c|90}}) Mieloma múltiple
** ({{ICD10|C|90|1|c|90}}) Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques
** ({{ICD10|C|90|2|c|90}}) Plasmocitoma extramedul·lar
* ({{ICD10|C|91||c|91}}) Leucèmia limfoide
* ({{ICD10|C|92||c|92}}) Leucèmia mieloide
* ({{ICD10|C|93||c|93}}) Leucèmia monocítica
* ({{ICD10|C|94||c|94}}) Altres leucèmies amb especificació del tipus cel·lular
** ({{ICD10|C|94|0|c|94}}) Eritrèmia i eritroleucèmia agudes
** ({{ICD10|C|94|1|c|94}}) Eritrèmia crònica
** ({{ICD10|C|94|2|c|94}}) Leucèmia aguda de megacarioblastos
** ({{ICD10|C|94|3|c|94}}) Leucèmia de mastòcits
** ({{ICD10|C|94|4|c|94}}) Panmielosi aguda
** ({{ICD10|C|94|5|c|94}}) Mielofibrosi aguda
** ({{ICD10|C|94|7|c|94}}) Altres leucèmies especificades
* ({{ICD10|C|95||c|95}}) Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular
* ({{ICD10|C|96||c|96}}) Altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats, i neoplàsies malignes de teixit limlimfoide
===(C97) Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples independents (primàries)===
* ({{ICD10|C|97||c|97}}) Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples independents (primàries)
* ({{ICD10|D|06||d|06}}) Carcinoma in situ de coll uterí
* ({{ICD10|D|07||d|07}}) Carcinoma in situ d'altres òrgans genitals i d'òrgans genitals no especificats
** ({{ICD10|D|07|0|d|07}}) Carcinoma in situ: Endometri
** ({{ICD10|D|07|1|d|07}}) Carcinoma in situ: Vulva
** ({{ICD10|D|07|2|d|07}}) Carcinoma in situ: Vagina
** ({{ICD10|D|07|3|d|07}}) Carcinoma in situ: Altres òrgans genitals femenins i òrgans genitals femenins no especificats
** ({{ICD10|D|07|4|d|07}}) Carcinoma in situ: Penis
** ({{ICD10|D|07|5|d|07}}) Carcinoma in situ: Pròstata
** ({{ICD10|D|07|6|d|07}}) Carcinoma in situ: Altres òrgans genitals masculins i òrgans genitals masculins no especificats
* ({{ICD10|D|09||d|09}}) Carcinoma in situ d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
** ({{ICD10|D|09|0|d|09}}) Carcinoma in situ: Bufeta urinària
** ({{ICD10|D|09|1|d|09}}) Carcinoma in situ: Altres òrgans urinaris i òrgans urinaris no especificats
** ({{ICD10|D|09|2|d|09}}) Carcinoma in situ: Ull
** ({{ICD10|D|09|3|d|09}}) Carcinoma in situ: Tiroide i altres glàndules endocrines
** ({{ICD10|D|09|7|d|09}}) Carcinoma in situ d'altres localitzacions especificades
** ({{ICD10|D|09|9|d|09}}) Carcinoma in situ no especificat
==D10-D36 - Neoplàsies benignes==
* ({{ICD10|D|10||d|10}}) Neoplàsia benigna de boca i faringe
* ({{ICD10|D|12||d|12}}) Neoplàsia benigna de còlon, recte, anus i conducte anal
* ({{ICD10|D|13||d|13}}) Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu i de parts de l'aparell digestiu mal definides
** ({{ICD10|D|13|0|d|13}}) Neoplàsia benigna: Esòfag
** ({{ICD10|D|13|1|d|13}}) Neoplàsia benigna: Estómac
** ({{ICD10|D|13|2|d|13}}) Neoplàsia benigna: Duodè
** ({{ICD10|D|13|3|d|13}}) Neoplàsia benigna: Altres parts de l'intestí prim i parts de l'intestí prim no especificades
** ({{ICD10|D|13|4|d|13}}) Neoplàsia benigna: Fetge
** ({{ICD10|D|13|5|d|13}}) Neoplàsia benigna: Conductes biliars extrahepàtics
** ({{ICD10|D|13|6|d|13}}) Neoplàsia benigna: Pàncrees
** ({{ICD10|D|13|7|d|13}}) Neoplàsia benigna: Pàncrees endocrí
** ({{ICD10|D|13|9|d|13}}) Neoplàsia benigna: Localitzacions mal definides dins l'aparell digestiu
* ({{ICD10|D|14||d|14}}) Neoplàsia benigna d'orella mitjana i aparell respiratori
* ({{ICD10|D|15||d|15}}) Neoplàsia benigna d'altres òrgans intratoràcics i d'òrgans intratoràcics no especificats
* ({{ICD10|D|20||d|20}}) Neoplàsia benigna de teixits tous del retroperitoneu i el peritoneu
* ({{ICD10|D|21||d|21}}) Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous
** ({{ICD10|D|21|0|d|21}}) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous del cap, la cara i el coll
** ({{ICD10|D|21|1|d|21}}) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous de l'extremitat superior, incloent l'espatlla
** ({{ICD10|D|21|2|d|21}}) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous de l'extremitat inferior, incloent el maluc
** ({{ICD10|D|21|3|d|21}}) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous del tòrax
** ({{ICD10|D|21|4|d|21}}) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous de l'abdomen
** ({{ICD10|D|21|5|d|21}}) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous de la pelvis
** ({{ICD10|D|21|6|d|21}}) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous del tronc, part no especificada
** ({{ICD10|D|21|9|d|21}}) Neoplàsia benigna: Teixit connectiu i altres teixits tous no especificats
* ({{ICD10|D|22||d|22}}) Nevus melanocítics
* ({{ICD10|D|23||d|23}}) Altres neoplàsies benignes de pell
** ({{ICD10|D|23|0|d|23}}) Neoplàsia benigna: Pell del llavi
** ({{ICD10|D|23|1|d|23}}) Neoplàsia benigna: Pell de la parpella, incloent les comissures palpebrals
** ({{ICD10|D|23|2|d|23}}) Neoplàsia benigna: Pell de l'orella i el conducte auditiu extern
** ({{ICD10|D|23|3|d|23}}) Neoplàsia benigna: Pell d'altres parts de la cara i de parts de la cara no especificades
** ({{ICD10|D|23|4|d|23}}) Neoplàsia benigna: Pell del cuir cabellut i el coll
** ({{ICD10|D|23|5|d|23}}) Neoplàsia benigna: Pell del tronc
** ({{ICD10|D|23|6|d|23}}) Neoplàsia benigna: Pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla
** ({{ICD10|D|23|7|d|23}}) Neoplàsia benigna: Pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc
** ({{ICD10|D|23|9|d|23}}) Neoplàsia benigna: Pell no especificada
* ({{ICD10|D|24||d|24}}) Neoplàsia benigna de mama
* ({{ICD10|D|25||d|25}}) Liomioma uterí
* ({{ICD10|D|26||d|26}}) Altres neoplàsies benignes d'úter
* ({{ICD10|D|26||d|26}}) Altres neoplàsies benignes d'úter
** ({{ICD10|D|26|0|d|26}}) Altres neoplàsies benignes: Coll uterí
** ({{ICD10|D|26|1|d|26}}) Altres neoplàsies benignes: Cos uterí
** ({{ICD10|D|26|7|d|26}}) Altres neoplàsies benignes: Altres parts de l'úter
** ({{ICD10|D|26|9|d|26}}) Altres neoplàsies benignes: Úter, part no especificada
* ({{ICD10|D|27||d|27}}) Neoplàsia benigna d'ovari
* ({{ICD10|D|28||d|28}}) Neoplàsia benigna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
** ({{ICD10|D|28|0|d|28}}) Neoplàsia benigna: Vulva
** ({{ICD10|D|28|1|d|28}}) Neoplàsia benigna: Vagina
** ({{ICD10|D|28|2|d|28}}) Neoplàsia benigna: Trompes i lligaments uterins
** ({{ICD10|D|28|7|d|28}}) Neoplàsia benigna: Altres òrgans genitals femenins especificats
** ({{ICD10|D|28|9|d|28}}) Neoplàsia benigna: Òrgan genital femení no especificat
* ({{ICD10|D|29||d|29}}) Neoplàsia benigna d'òrgans genitals masculins
* ({{ICD10|D|30||d|30}}) Neoplàsia benigna d'òrgans urinaris
* ({{ICD10|D|34||d|34}}) Neoplàsia benigna de glàndula tiroide
* ({{ICD10|D|35||d|35}}) Neoplàsia benigna d'altres glàndules endocrines i de glàndules endocrines no especificades
** ({{ICD10|D|35|0|d|35}}) Neoplàsia benigna: Glàndula suprarenal
** ({{ICD10|D|35|1|d|35}}) Neoplàsia benigna: Glàndula paratiroide
** ({{ICD10|D|35|2|d|35}}) Neoplàsia benigna: Glàndula pituïtària
** ({{ICD10|D|35|3|d|35}}) Neoplàsia benigna: Conducte craniofaringi
** ({{ICD10|D|35|4|d|35}}) Neoplàsia benigna: Glàndula pineal
** ({{ICD10|D|35|5|d|35}}) Neoplàsia benigna: Corpuscle carotidi
** ({{ICD10|D|35|6|d|35}}) Neoplàsia benigna: Corpuscle aòrtic i altres paraganglis
** ({{ICD10|D|35|7|d|35}}) Neoplàsia benigna: Altres glàndules endocrines especificades
** ({{ICD10|D|35|8|d|35}}) Neoplàsia benigna: Afectació pluriglandular
** ({{ICD10|D|35|9|d|35}}) Neoplàsia benigna: Glàndula endocrina no especificada
* ({{ICD10|D|36||d|36}}) Neoplàsia benigna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
** ({{ICD10|D|36|0|d|36}}) Neoplàsia benigna: Ganglis limfàtics
** ({{ICD10|D|36|1|d|36}}) Neoplàsia benigna: Nervis perifèrics i sistema nerviós autònom
** ({{ICD10|D|36|7|d|36}}) Neoplàsia benigna: Altres localitzacions especificades
** ({{ICD10|D|36|9|d|36}}) Neoplàsia benigna: Neoplàsia benigna de localització no especificada
==D37-D48 - Neoplàsies de comportament incert o desconegut==
* ({{ICD10|D|37||d|37}}) Neoplàsia de comportament incert o desconegut de cavitat oral i òrgans digestius
* ({{ICD10|D|46||d|46}}) Síndromes mielodisplàstiques
* ({{ICD10|D|47||d|47}}) Altres neoplàsies de comportament incert o desconegut de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats
** ({{ICD10|D|47|0|d|47}}) Tumors d'histiòcits i mastòcits de comportament incert i desconegut
** ({{ICD10|D|47|1|d|47}}) Malaltia mieloproliferativa crònica
** ({{ICD10|D|47|2|d|47}}) Gammapatia monoclonal
** ({{ICD10|D|47|3|d|47}}) Trombocitèmia hemorràgica (essencial)
** ({{ICD10|D|47|7|d|47}}) Altres neoplàsies especificades de comportament incert o desconegut de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacio
** ({{ICD10|D|47|9|d|47}}) Neoplàsies no especificades de comportament incert o desconegut de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats
* ({{ICD10|D|48||d|48}}) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
 
49.093

modificacions