Piràmide de població: diferència entre les revisions

m
Revertides les edicions de 79.145.214.12. Si penseu que és un error, deixeu un missatge a la meva discussió.
(Contingut canviat per «{{MF|Conté paràgrafs copiats i enganxats sense cura, descontextualitzats, sense estructura sintàctica. Necessita moltes correccions.|data=abril de 2013}} Fitxer:...».)
m (Revertides les edicions de 79.145.214.12. Si penseu que és un error, deixeu un missatge a la meva discussió.)
 
[[Fitxer:Pirámide de población de España (2007).png | thumb|Piràmide de població d'Espanya (2007)]]
Una '''piràmide de població''' és la gràfica que representa l'estructura segons sexe i edat d'una [[població]].
<!--ORDENA generat per bot-->[[Categoria:Geografia humana]]
 
Normalment, les piràmides de població es realitzen a partir de les dades extretes del cens o del padró, realitzat pels instituts d'estadística oficials de cada país, en el cas d'Espanya de l'[[INE]] [http://www.ine.es/], en el de Catalunya de l’[[IDESCAT]] [http://www.idescat.cat/], en el del País Valencià l'[[IVE]] [http://www.ive.es/] i en el de les Illes Balears, l'[[IBESTAT|Ibestat]] [http://www.ibestat.cat/ibestat/page?lang=ca].
 
Es tracta d'una gràfica de barres horitzontals doble.
 
* A l'eix vertical (Y), es representen els intervals o grups d'edat, també anomenats [[cohort|''cohorts'']] (normalment, en intervals de 5 anys).
 
* A l'eix horitzontal (X), el [[percentatge]] de la població de cada grup (corresponent el 100% a la població total).
 
[[Fitxer:Ecuador Pirámide edades.jpg | thumb|Piràmide de població d’[[Equador]] (2001)]]
 
Les piràmides de població han de seguir unes normes en la seva representació. Aquestes regles són:
 
* Tots els intervals o grups d'edat representats a l'eix vertical han de ser iguals. O sigui, han de correspondre al mateix nombre d'anys.
* Els valors masculins es representen sempre a l'esquerra i els femenins a la dreta.
* Es recomana una proporció 2 (alt) x 3 (ample), per tal que la imatge de la piràmide sigui proporcionada i facilitar d'aquesta manera el comentari del seu perfil, i de les característiques concretes dels grups.
La gràfica resultant permet realitzar el comentari de la piràmide i comparacions de les característiques de la població de diversos països o poblacions de manera ràpida (sempre que la piràmide hagi estat realitzada amb percentatges i no en xifres de població totals).
 
També permet observar [[Demografia|fenòmens demogràfics]] com l'envelliment de la població, el predomini d'un grup d'edat a la piràmide, el desequilibri o equilibri entre sexes, o la possible evolució de la població representada (creixement ràpid, creixement lent, estabilitat, o disminució de la població).
 
Un estudi més detallat de la piràmide i dels diversos grups permet percebre en les entrades (grups més petits) i sortides (grups més grans) de la forma, l'efecte que han tingut sobre la demografia d'aquell lloc guerres, catàstrofes, moviments migratoris, crisis o períodes de recuperació econòmica o de la [[natalitat]].
 
Aquesta distribució es diu així per la forma piramidal de la piràmide de població, també anomenat ''diagrama de l'estructura per edats'', i és una il·lustració gràfica que mostra la distribució dels diferents grups d'edat en una població humana (normalment, la d'un país o regió del món), que té normalment la forma d'una piràmide.
 
En general, consta de dos gràfics de barres, amb la població representada en l'eix X i l'edat sobre l'eix Y, que mostra el nombre de mascles i femelles en una població en particular en els grups quinquennals d'edat (també anomenat ''cohorts''). Els mascles són convencionalment mostrats a l'esquerra i dones a la dreta, i es pot mesurar pel nombre de grups o com un percentatge de la població total.
 
Les piràmides de població són sovint vistes com la manera més efectiva de representar gràficament la distribució per edat i sexe d'una població, en part a causa de la imatge molt clara aquestes piràmides.[1]
 
Una gran quantitat d'informació sobre la població desglossada per edat i sexe es pot llegir en una piràmide de població, cosa que pot aportar llum sobre el grau de desenvolupament i altres aspectes de la població. Una piràmide de població també informa sobre quantes persones de cada grup d'edat viuen a la zona. Tendeix a haver-hi més dones que homes en els grups de major edat, a causa de l'esperança de vida més llarga en les dones.
 
Una analogia útil per a facilitar la comprensió de piràmides de població és que així com un constructor fa servir un model per a mostrar l'estructura d'una casa, els demògrafs i geògrafs utilitzen piràmides de població com un plànol perquè mostrin la dinàmica de la població [2].
==Tipus de piràmide de població==
S'han identificat quatre tipus bàsics de piràmides de població:
* Piràmide estable: una piràmide de població mostra un patró sense canvis en la fecunditat i la mortalitat.
*Piràmide estacionària: una piràmide de població típica dels països amb baixa fecunditat i baixa mortalitat, també anomenada ''piràmide constrictiva''.
*Piràmide expansiva: una piràmide de població mostra una base àmplia, cosa que indica una alta proporció de nens, una ràpida taxa de creixement de la població, i una baixa proporció de persones grans. Un estrenyiment progressiu en cada tram d'edat més alta mostra que moren més persones. Aquest tipus de piràmide indica una població en la qual hi ha una alta taxa de natalitat, una alta taxa de mortalitat i una curta esperança de vida. Aquest és el patró típic dels països econòmicament menys desenvolupats, a causa del poc accés als incentius per a l'ús i control de la natalitat, factors ambientals negatius (per exemple, la manca d'aigua neta) i l'escàs accés a serveis de salut.
* Piràmide constrictiva: una piràmide de població mostra xifres o percentatges de les persones més joves. El país tindrà una població envellida, cosa que significa que les persones són generalment grans.
 
==Els joves i envelliment de la població==
En general, una piràmide de població que mostra un percentatge de la població d'1-14 anys de més de 30% i les edats 75 i menors de 6% per sobre es considera una "població jove" (en general, ocorre en els països en desenvolupament, amb una força de treball agrícola alta). Una piràmide de població que mostra un percentatge de la població d'1-14 anys de menys de 30% i les edats 75 i per sobre de més del 6% es considera un "envelliment de la població" (allò que generalment passa en els països desenvolupats amb els serveis de salut adequats, per exemple, Austràlia).
 
==Inflor de la Joventut==
Aquesta secció pot contenir la investigació original. Si us plau, milloreu-la mitjançant la verificació de les al·legacions formulades i l'addició de referències. Les declaracions que consisteixen només en la investigació original poden ser eliminades. Més detalls poden estar disponibles a la pàgina de discussió. (Abril, 2009)
 
Vegeu també: ''Baby Boom'' i la llista de països per a l'edat mitjana.
La mitjana d'edat per país. Un augment de la joventut és evident a l'Àfrica, i en menor mesura de l'Àsia meridional i sud-oriental i Amèrica central.
Un mapa del món que mostra els països per la taxa de fecunditat, 2005-2010. 07/08 Nens:
06/07 Nens
06/05 Nens
05/04 Nens 04/03 nens
03/02 Nens
01/02 Nens
0-1 nens
 
El cas expansiu va ser descrit com un augment de la joventut per Gary Fuller (1995). Gunnar Heinsohn (2003) sosté que un excés en la població adulta, especialment d'homes joves, porta a un malestar social i la guerra contra el terrorisme, com els "fills tercer i quart" que no troben llocs de prestigi en les seves societats existents racionalitzar el seu ímpetu per competir per la religió o ideologia política. Però aquesta afirmació és controvertida, ja que molts exemples històrics dels disturbis socials relacionats amb les poblacions d'adults joves homes generalment són causats per l'escassetat de dones per al matrimoni.
 
Heinsohn afirma que els períodes amb més història de disturbis socials que no tenen disparadors externs (com ara els ràpids canvis climàtics o altres canvis catastròfics del medi ambient) i la majoria dels genocidis es poden explicar fàcilment com a resultat d'un augment de la joventut acumulada, incloent-hi el colonialisme europeu, 20 de- el feixisme del segle, l'ascens del comunisme durant la Guerra Freda, i els conflictes en curs, com la de Darfur i el terrorisme [edita] econòmica recessions Històric;. tals com la Gran Depressió de la dècada de 1930, també s'afirma que s'explica en part a causa d'una gran població de joves que no poden trobar llocs de treball.
 
Un problema amb aquesta línia de raonament és que en les condicions existents abans de la introducció de la medicina moderna, les taxes de mortalitat van ser molt més grans del que són ara, i gairebé totes les societats tenien protuberàncies els joves, tot i que la seva taxa de creixement de la població era insignificant. Però, certament no van experimentar augment de la joventut, com avui preval en algunes parts del món o que va prevaler en el segle XX Alemanya o en Àfrica i l'Orient Mitjà avui en dia. [Recerca original?]
 
No és només que la majoria dels períodes de disturbis ocorreguts en les societats amb protuberàncies joventut, però que alguns dels períodes pre-moderns de qualsevol tipus existents en les societats amb protuberàncies com així. No obstant això, des de la millora de la medicina i la seva introducció, l'element de la població juvenil s'ha convertit en molt més rellevants que abans. Per tant, potser no pot explicar massacres al llarg de la història humana, però pot servir com la teoria més plausible per explicar el terror, el malestar social, i els aixecaments en la societat actual. [Recerca original?]
 
Un altre problema és que no té en compte les conseqüències socials de la pobresa, la corrupció i l'atur massiu entre els joves homes en els països en desenvolupament, on la major part del creixement de la població mundial actual s'està produint. El "augment de la joventut" no és un indicador precís del malestar social la guerra i el terrorisme, perquè són el producte de conjunt molt més complex i interrelacionat de factors, dels quals només la demografia juga un paper. Però, tot i que hi ha altres factors i les circumstàncies perquè els disturbis de masses, un augment de la joventut és probable que sigui un. [Recerca original?]
 
la teoria de la Joventut embalum representa una de les teories més recentment desenvolupats de la guerra i els disturbis socials, i s'ha convertit en una gran influència sobre la política exterior dels EUA com dos dels principals proponents de la teoria dels EUA, EUA politòleg Jack Goldstone [3] i els EUA politòleg Gary Fuller, [4] han actuat com a assessors del govern dels EUA. [investigació original?]
 
Afganistan mostra un augment de la joventut clàssic.
Angola, mostra la mateixa, encara més pronunciada.
Xina va tenir un augment de la joventut extrema fins a la dècada de 1960, quan es va frenar bruscament en part com a efecte de la política del fill únic.
Comparació de la piràmide de població dels EUA que va ser voluminós fins a la dècada de 1960 i no ha deixat de aprimat des de llavors.
==Orient Mitjà i Àfrica del Nord==
Més informació: trampa demogràfica
L'Orient Mitjà i Àfrica del Nord estan experimentant un important augment de la joventut. Els canvis estructurals en els serveis, especialment serveis de salut, a partir de la dècada de 1960 va crear les condicions per a una explosió demogràfica, que ha donat lloc a una població que consisteix principalment de gent jove. S'estima que al voltant del 65% de la població regional està sota l'edat de 30 anys [5].
 
L'Orient Mitjà ha invertit més en educació, inclosa l'educació religiosa, que la majoria d'altres regions, que l'educació està disponible per a la majoria dels joves. [6], però, que l'educació no ha donat lloc a majors nivells d'ocupació i desocupació dels joves és en l'actualitat a 25%, la més alta de qualsevol regió simples [7]. D'aquest 25%, més de la meitat s'incorporen per primera vegada en el mercat de treball [8].
 
L'augment de la joventut a l'Orient Mitjà i Àfrica del Nord ha estat favorable en comparació amb la dels tigres asiàtics, d'aprofitar aquest capital humà i ha experimentat un creixement econòmic enorme en les últimes dècades. [9], ha estat l'augment de la joventut que es refereix a la joventut de l'Orient Mitjà iniciativa com un regal demogràfic, que, en cas de realitzar, podrien impulsar el creixement econòmic regional i el desenvolupament.
 
==Usos de les piràmides de població==
Articles principals: comptabilitat relació de dependència i Generacionals
Les piràmides de població es poden utilitzar per trobar el nombre de dependents econòmics amb el suport d'una població en particular. dependents econòmics es defineixen com els menors de 15 anys (els nens que estan en l'educació a temps complet i per tant no pot treballar) i els majors de 65 anys (els que tenen l'opció de ser retirat). En alguns països menys desenvolupats, els nens comencen a treballar molt abans de l'edat de 15 anys, i en alguns països desenvolupats és comú que no començar a treballar fins al 30 (com als països del nord d'Europa), i la gent pot treballar més enllà de l'edat de 65 anys, o es retiren primerenca. Per tant, la definició proporciona una aproximació. En molts països, el Govern preveu que l'economia de manera que la població activa pot donar suport a aquests dependents. Aquest número pot ser encara més utilitzat per calcular la taxa de dependència en aquesta població.
 
Les piràmides de població es pot utilitzar per observar el creixement natural, el part i la taxa de mortalitat.
 
==Vegeu també==
Edat estructura de classes
Baby boom
La transició demogràfica
Inequitat de gènere
L'avortament selectiu i l'infanticidi
Població
Creixement de la població
Anàlisi demogràfica
Iniciativa Juvenil Orient Mitjà
Waithood
Llista de països per l'edat mitjana
 
==Referències==
1. Http: / / www.health.state.pa.us / hpa / stats / techassist / pyramids.htm ^
2. Http: / / www.nationalgeographic.com/xpeditions/lessons/09/g68/pyramids.html ^
3 ^ Goldstone, Jack A.:. "Revolució i revolta en el món modern d'hora", Berkeley 1991
4 ^ Fuller, Gary:. "El teló de fons demogràfic als conflictes ètnics: Una visió geogràfica", a: la CIA (Ed.): "El repte dels conflictes ètnics d'ordre nacional i internacional en la dècada de 1990", Washington, 1995, 151-154
5. Navtej Dhillon ^ "El paper dels EUA a l'Orient Mitjà," Presentació d'informació del Congrés (maig de 2008)
6. ^ Navtej Dhillon, Tarik Yousef. "Inclusió: El repte de 100 milions de joves"
^ 7 Iniciativa de la Joventut Medi Orient -. Ocupació
8. ^ Navtej Dhillon, Tarik Yousef. "Inclusió: El repte de 100 milions de joves" (2007)
9. ^ "Joventut - un actiu subvalorat: Cap a una nova agenda en el Mig Orient i Àfrica del Nord, el Progrés, els desafiaments i el camí a seguir", Departament de Medi Orient i Àfrica del Nord Regió de Desenvolupament Humà (MNSHD), el Banc Mundial, 2007
 
--Altres referències--
Gary Fuller, "La Crisi de la Joventut a la Societat de l'Orient Mitjà" (2004) descàrrega
Gary Fuller, El teló de fons demogràfic als conflictes ètnics: Una visió geogràfica, va néixer el 1989 i va ser produït per Eduardo Gewin: El repte dels conflictes ètnics a minories nacionals i l'ordre internacional en la dècada de 1990, Washington: la CIA (RTT 95-10,039, d'octubre), 151-154.
 
==Enllaços externs==
 
Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a piràmides de població
 
Creació d'una línia piràmide de població.
Navtej Dhillon, "Ardenas Joventut Medi Orient: Repte o oportunitat" (2008) La Brookings Institution
"Des de l'auge petrolier de la Joventut Boon: Tocant l'Orient regal demogràfic" (2008), The Brookings Institution
Graham Fuller, "El factor de la joventut: La Demografia del Nou Orient Mitjà i les seves conseqüències per a la política dels EUA" (2003), The Brookings Institution
Piràmides de Població de 228 països a l'Oficina del Cens dels EUA
lloc canadenc amb animacions per als diferents tipus de piràmides
Austràlia animats piràmides de població, l'Oficina Australiana d'Estadístiques
Xina, Europa, EUA: Població per edat i sexe, 1950-2050. Trasllat de piràmides d'edat.
EUA Oficina del Cens, piràmides de població dels països del món
La Seguretat Demogràfica: la població civil i els conflictes després de la Guerra Freda
El "Joventut Ardenes" (zmag.org)
Creació d'una piràmide de població amb Excel.
La forma de les coses per venir, què és important l'Estructura per edat a un món més segur i més equitatiu
Estructura de la població d'edat de l'Oficina del Cens dels EUA en un tauler d'instruments interactius d'Excel
Animació: un enfocament diferent a les piràmides de població amb Excel
Un debat sobre les piràmides de població com una eina de visualització de dades
[Amaga] v • d • eTopics sobre la població humana
Principals articles de la població del món · La planificació familiar · Verd revolució · Superpoblació · Més de consum (crisi d'aigua) · Els drets reproductius · Desenvolupament Sostenible
Biològica temes Biologia de poblacions · Població de control (política del fill únic · Immigració de reducció) · Població declivi · Població densitat · Població · Creixement piràmide de població
Ecologia de poblacions de transport • La capacitat petjada ecològica · I = P • A T • · · Model de creixement malthusià Mundo3 model • La seguretat alimentària mundial d'energia · Recursos • El consum i la destrucció de l'hàbitat · Població Òptima
Obres literàries Una proposta modesta · Un Assaig sobre el principi de Població · Manual de funcionament de la Nau Espacial Terra · Quanta terra necessita un home? · Els límits de la · Creixement The Population Bomb • El Ultimate Resource • L'ecologista escèptic
La majoria de les llistes altament poblades països • Les àrees metropolitanes per població
Esdeveniments i
organitzacions de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament · Optimum Population Trust Nacions Unides · Fons de poblacions · World Population Foundation
Articles relacionats Dia Mundial de Població · "El Dia dels Sis Mil Milions" · Setmana Santa la caiguda del Clàssic Maia Island · · col·lapse de la fertilitat de l'Holocè extinció · i la intel·ligència
Piràmide de població
Font: Viquipèdia lliure (Wikipedia)]
Dreceres ràpides: navegació, cerca
La població del Japó piràmide Piràmide de població (piràmide d'aquesta pols) i és un gràfic que demostra que la població de cada edat per sexe.
 
Contingut [ocultar]
1 Introducció
Formulari 2
Japó Pyramid 2.1 Població
3 Vegeu també
4 Enllaços externs
Sobre [Edita]
Dibuixa un eix vertical central, els majors increments de l'edat com una edat de 0 anys en el fons de la barra gràfica superior, que representa el nombre o percentatge de la població masculina femenina per edat, per ambdós costats "de la xifra de població" que.
 
En general, molts naixements, les morts degudes a, menys de la població a poc a poc públic en diverses ocasions. Per aquesta raó, es forma una piràmide triangular, anomenada així.
 
No obstant això, el Japó i altres països desenvolupats, el pot no és evident quina manera un tipus de triangle de l'atenció mèdica a causa de la baixa fertilitat i el desenvolupament.
 
Forma [edita]
Natural de tipus de canvis
Huzisan Tipus: Sudan, Índia, etc
Molts països en desenvolupament.
En forma de campana: Corea del Sud, etc
Gerro Tipus: Alemanya, Japó, etc
El tipus de canvi social a
Estrella (moviment de tipus urbà en)
Carbassa tipus (rural, el tipus de mudança)
piràmide de població del Japó [edita]
Més que les generacions abans i després de la població "baby boom"
Nascut a 1947 -1949
Nombre de "baby boomers" nascuts a les primàries més de 250 milions de persones.
Nascut a 1971 -1974
Els baby boomers nascuts en la segona de més de 200 milions de persones.
Generació de la població extremadament deprimit respecte al'any anterior
Nascut el 1939
Descens de la fertilitat durant el dia de la mobilització de la guerra.
1945 Nascut el 1946
Descens de la fertilitat de la guerra del Pacífic.
Nascut el 1966
La superstició 丙午, moltes parelles poden evitar tenir un avortament realitzat engendrar un fill.
Generació ha reduït el nombre de nadons afectats pel descens de la natalitat i
La següent taula mostra un nombre menor que l'any ■ i la taxa de natalitat.
El nombre de naixements va ser el més baix des de l'any 1947 és l'any de 2005.
Els canvis en el nombre de naixements a la taxa global de fecunditat dels naixements i la taxa global de fecunditat
1947 2,678,792 4.54
1948 2,681,624 4.40
1949 2,696,638 4.32
1950 2,337,507 3.65
1951 2,137,689 3.26
1952 2,005,162 2.98
1953 1,868,040 2.69
1954 1,769,580 2.48
1955 1,730,692 2.37
1 956 2.22 1,665,278
1957 1,566,713 2.04
1958 1,653,469 2.11
1959 1,626,088 2.04
1960 1,606,041 2.00
1961 1,589,372 1.96
1962 1,618,616 1.98
1963 1,659,521 2.00
1964 1,716,761 2.05
1965 1,823,697 2.14
1966 1,360,974 1.58
1967 1,935,647 2.23
1968 1,871,839 2.13
1969 1,889,815 2.13
1970 1,934,239 2.13
1971 2,000,973 2.16
1972 2,038,682 2.14
1973 2,091,983 2.14
1974 2,029,989 2.05
1975 1,901,440 1.91
1976 1,832,617 1.85
1977 1,755,100 1.80
1978 1,708,643 1.79
1979 1,642,580 1.77
1980 1,576,889 1.75
1981 1,529,455 1.74
1982 1,515,392 1.77
1983 1,508,687 1.80
1984 1,489,780 1.81
1985 1,431,577 1.76
1986 1,382,946 1.72
1987 1,346,658 1.69
1988 1,314,006 1.66
1989 1,246,802 1.57
1990 1,221,585 1.54
1991 1,223,245 1.53
1992 1,208,989 1.50
1993 1,188,282 1.46
1994 1,238,328 1.50
1995 1,187,064 1.42
1996 1,206,555 1.43
1997 1,191,665 1.39
1998 1,203,147 1.38
1999 1,177,669 1.34
2000 1,190,547 1.36
2001 1,170,662 1.33
2002 1,153,855 1.32
2003 1,123,610 1.29
2004 1,110,721 1.29
2005 1,062,530 1.26
2006 1,092,674 1.32
2007 1,089,818 1.34
2008 1,091,156 1.37
2009 1,070,035 1.37
 
Referència
2009 (2009) Estadístiques Vitals (nombre fix) Informació general sobre les tendències demogràfiques de la Revisió Anual (Ministeri de Salut)
2009 (2009) Estadístiques Vitals (nombre fix) Informació general demogràfic (per cent) Tendència anual (MHLW)
Vegeu també [edita]
Estructura d'edat
Estàtica estadístiques de població
[Edita]
La població del Japó piràmide (estimació a partir d'octubre 1, 2006) Oficina d'Estadística
2009 (2009) Estadístiques Vitals (nombre fix), Ministeri de Salut, Població Anual de Tendències de Revisió d'Informació general
 
 
Aquesta "piràmide poblacional" és un tros que pertany a les ciències socials. Tractar de modificar la informació i pot ajudar amb aquest article (Ciències Socials WikiProject.)
 
{{Commonscat}}
 
{{ORDENA:Piramide De Poblacio}} <!--ORDENA generat per bot-->
[[Categoria:Geografia humana]]
[[Categoria:Demografia]]
397.000

modificacions