Usuari:Brill/proves/Equació general còniques: diferència entre les revisions

Etiqueta: editor de codi 2017
Etiqueta: editor de codi 2017
</math>
</center>
aleshores, el punt <math> (x, y) </math> és de la cònica si, i només si, ho és el punt <math> (-x, -y) </math> i la cònica té simetria central, amb centre al punt <math> (0, 0) </math>. Per tant, si la c`nicacònica té centre al punt <math> (\alpha, \beta) </math>, ha d'haver-hi un canvi de coordenades:
<center>
<math>
<center>
<math>
A x'^2 + 2 B x' y' + C y'^2 - 2 (A \alpha + B \beta +- D) x' - 2 (B \alpha + C \beta +- E) y' + A \alpha^2 + 2 B \alpha \beta + C \beta^2 - 2 D \alpha - 2 E \beta + F = 0
</math>
</center>
El punt <math> (\alpha, \beta) </math> és, doncs, la solució del sistema lineal
<center>
<math>
\left\{
\begin{alignat}{1}
A \alpha + B \beta &= D \\
B \alpha + C \beta &= E
\end{alignat}
\right.
</math>
</center>
667

modificacions