Diferència entre revisions de la pàgina «Plantilla:GetTabParam/ús»

amplio doc
(amplio doc)
 
Aquest servei atén peticions per recuperar el valor corresponent entre ambdues taules (1er. exception, 2n. param) i edita la resposta segons el tipus de cerca demanada.
== Format taula ==
Hi ha una entrada per cadascun dels elements que es vulguin aportar a la infotaula en forma de paràmetre, és a dir, on el contingut no formi part del codi intern i, per tant, sigui personalitzable.
El format genèric de cada entrada és:
* <code>|<codi>=<nom_param>;<label_a_mostrar>;<ind.ruby>;<valors extra>;<llista qualifiers></code>
Hi ha 4 tipus d'entrada que s'identifiquen per la seva inicial
{| class="wikitable"
|+ ESTRUCTURA per /tab param
! tipus<br>entrada
! <u>codi</u><br>
! <u>nom param.</u>
! <u>label</u>
! <u>ind.ruby</u>
! <u>valors extra</u>
! <u>qualifiers</u>
!
! Estructura final de l'entrada a Tab_param
|-
| '''P''': property WD || Pnnn (''property'')<br>Pnnn-nn {{nowrap|(''variant d'una Pnnn'')}}<br>Pnnn-Pnnn {{nowrap|(''prop-qualif'')}} || xxxx || Qnnn / aaaa || no (o nul) || Pmmm / M_kkkk ... || Prrr / Pssss / || || | Pnnn = param;label;noruby;extra-property;qualifiers
|-
| '''M''': continguts manuals || M_xxxx || xxxx || Qnnn / aaaa || no (o nul) || Pmmm / M_kkkk ... || || || | M_xxxx = xxxx;label;noruby;extra-property
|-
| '''L''': ''labels'' no vinculades a cap contingut || L_yyyy || || Qnnn / aaaa || no (o nul) || Pmmm / M_kkkk ... || || || | L_yyyy = ;label;noruby;extra-property
|-
| '''S''': ''strings'' valors de parametrització || S_zzzz || || bbbb || || || || || | S_zzzz = ;value
|}
 
On:
;Per paràmetres de contingut que defineixen aspectes relatius a les property que gestiona la infotaula
*<codi> és el <u>codi únic</u> de cada fila de la taula que permet recuperar continguts
<code>|<codi_paràmetre>=<nom local>;<label a mostrar>;<llista qualifiers que la infotaula gestion per aquest paràmetre (amb / darrera de cadascun)</code>
**Per les entrades de tipus <code>Pnnn</code>, corresponent a un codi de ''property'', també pot tenir el format <code>Pnnn-nn</code> (ex.:P859-02) quan cal generar més d'un <code>val_Pnnn/lbl_Pnnn</code> per gestionar dos tractaments diferents d'una propietat dins la infobox.
 
**També existeix el format <code>Pnnn-Pmmm</code> per gestionar valors i etiquetes d'un qualificador d'una propietat. Ex.: P18-P2096 per gestionar el peu de foto.
;Per contenir valors fixos (textos per missatges, unitats de mesura, capçaleres de secció, etc. no vinculats a paràmetres de contingut
*<nom_param> és un <u>nom únic</u> que descriu en "text comprensible" el <codi>. Internament la infotaula tracta com a sinònims tant el contingut de <codi> com el de <nom_param>, facilitant la comprensió de la utilització d'aquests paràmetres.
<code>|<codi_paràmetre>=<valor></code>
*<label> contingut de l'etiqueta del paràmetre. Pot ser un codi de property o d'item (Pnnn/Qnnnn) d'on s'obtindrà el text a mostrar a l'etiqueta per aquesta entrada. També pot contenir directament un text.
** En les entrades tipus '''S''' conté el valor de parametrització (xifra, codi d'unitat de mesura, categoria, etc.)
*<ind.ruby> indica que "no" generi <nowiki><ruby></nowiki> per la ''label''
*<valors extra> llista de codis de contingut (Pnnn/Mxxx) que s'afegiran dins la generació de <nowiki><ruby></nowiki> darrera de <code>lbl_Pnnn + val_Pnnn</code>. Es fa servir quan una etiqueta representa més d'un "val_Pnnn".
*<llista de qualifiers> llista de qualificadors gestionats per la property (amb / darrera de cadascun). Només és vàlid per les entrades tipus "property"
 
Les entrades de tipus '''P''', '''M''', '''L''' permeten generar una variable tipus <code>lbl_P/M/L_</code> amb el contingut de <code>''label''</code>. El contingut s'encapsula dins un <nowiki><ruby>lbl_Pnnn + val_Pnnn</ruby></nowiki> per documentar en un ''hint'' quin és el nom del paràmetre d'etiqueta i de contingut relacionats. L'encapsulament <nowiki><ruby></nowiki> es pot evitar indicant-lo amb el paràmetre "no ruby".
Les entrades de tipus '''P''', '''M''', '''S''' permeten generar una variable tipus <code>val_P/M/S_</code> que serveixen perquè s'hi aportin manualment continguts. En el cas dels tipus '''P/M''' els continguts formen part del que la infotaula mostrarà. En el cas del tipus '''S''' el contingut és un valor utilitzat internament com a element de parametrització (xifra, codi d'unitat de mesura, etc.).
== Sintaxi ==
<pre>{{GetTabParam|<tipus_cerca>|<codi_cercat>}}</pre>
::* el format de retorn serà el label de WD corresponent al valor trobat, quan sigui del tipus Qnnnnn o Pnnnn. Si no és el cas, retorna el contingut trobat.
* <code>valueIB</code>: Servei de recuperació del <valor_parametre>, és a dir el valors de la fila que coincideixi amb el <codi_cercat>. El retorn serà:
::* <code><nowiki><valor trobat></nowiki></code>, agafant el valor de {{tl|Global Infobox person/Tab exception}} prioritàriament per sobre del trobat a {{tl|Global Infobox person/Tab param}}. En elEl cas dels valors, s'aplica a les entrades de tipus '''S'''; NO hi ha opció a <nom_parametre_local>.
;altres funcions comodí per obtenir valors directes de les taules són:
 
*<u>param</u> = retorna el valor del <code><nom_param></code> de la taula /tab param.
== Vegeu també ==
*<u>label</u> = retorna el valor del <code><label_a_mostrar></code> de la taula /tab param.
*<u>noruby</u> = retorna el valor del <code><ind.ruby></code> de la taula /tab param.
*<u>extra</u> = retorna el valor del <code><valors_extra></code> de la taula /tab param.
*<u>qualif</u> = retorna el valor del <code><llista qualifiers></code> de la taula /tab param.
 
*<u>param_exc</u> = retorna el valor del <code><nom_param></code> de la taula /tab exception.
*<u>label_exc</u> = retorna el valor del <code><label_a_mostrar></code> de la taula /tab exception.
 
== Vegeu també ==
<includeonly><!-- CATEGORIES AQUÍ I INTERWIKIS A WIKIDATA -->
[[Categoria:Global infobox person]]
125.663

modificacions