Diferència entre revisions de la pàgina «Llei de vegueries de Catalunya»

ordre correcte + etc
m (neteja i estandardització de codi)
(ordre correcte + etc)
== Competències ==
Són competències pròpies dels consells de vegueria:
:a) Coordinar els serveis municipals entre ells per garantir la prestació integral i adequada dels serveis en tota la demarcació veguerial.
 
:b) Prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió, seguint criteris d’equilibri territorial.
a) Coordinar els serveis municipals entre ells per garantir la prestació integral i adequada dels serveis en tota la demarcació veguerial.
:c) Prestar serveis públics de caràcter supracomarcal.
 
:d) Prestar serveis per encàrrec de gestió o per delegació dels ens locals.
b) Prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió, seguint criteris d’equilibri territorial.
:e) Fomentar els interessos propis de la vegueria.
 
:f) Les altres que li atribueixin expressament les lleis.
c) Prestar serveis públics de caràcter supracomarcal.
 
d) Prestar serveis per encàrrec de gestió o per delegació dels ens locals.
 
e) Fomentar els interessos propis de la vegueria.
 
f) Les altres que li atribueixin expressament les lleis.
 
Les competències a què es refereix l’apartat 1 s’exerceixen d’acord amb el que estableix la normativa de règim local. Els consells de vegueria poden assumir competències diferenciades en atenció a les especificitats territorials de la demarcació veguerial, d’acord amb la legislació de règim local. Els consells de vegueria limítrofs poden constituir consorcis i establir altres fórmules de col·laboració per a portar a terme polítiques d’interès comú en el marc de llurs competències.
 
Els consells de vegueria se subroguen en la representació que les diputacions respectives tenen en institucions, consorcis, fundacions, societats i altres entitats o ens públics o privats. Els ens a què es refereix l’apartat 1 dels quals siguin titulars les diputacions o que hi estiguin vinculats o en depenguin passen a tenir la mateixa relació amb els consells de vegueria respectius. Cal tenir en compte el que estableix la STC 31/2010, del 28 de juny, sobre la constitucionalitat de l’article 91.3 de l’Estatut interpretat en els termes establerts pel FJ 41 de la dita sentència. Els consells de vegueria assumeixen, en constituir-se, la titularitat dels béns i drets de les diputacions respectives. Els òrgans dels consells de vegueria subroguen els òrgans corresponents de les diputacions respectives en els contractes, convenis i altres relacions bilaterals que les diputacions hagin subscrit. Els consells de vegueria se subroguen en la posició financera, tributària i pressupostària de les diputacions respectives. La liquidació pressupostària de l’exercici en què es produeix la subrogació s’ha de determinar per via reglamentària.
 
== Notes ==
{{referències|grup="Nota"}}
 
== Referències ==
* [https://www.parlament.cat/document/cataleg/48036.pdf Generalitat de Catalunya, Llei 30/2010]
* [https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=777117&language=ca_ES Llei 2/2017, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 30/2010, de vegueries, per a crear la vegueria del Penedès.]
 
== Notes ==
{{referències|grup="Nota"}}
 
{{ORDENA:Llei De Organitzacio Veguerial De Catalunya}}
77.216

modificacions