Convergència (successió matemàtica) • Altres llengües