Experiments sobre la hibridació de les plantes • Altres llengües