Generador de nombres pseudoaleatoris • Altres llengües