Memòria en pila (estructura de dades) • Altres llengües