Estructura de dades

En programació, una estructura de dades és una forma d'organitzar un conjunt de dades elementals amb l'objectiu de facilitar la seva manipulació. Una dada elemental és la mínima informació que es té en un sistema.

Una estructura de dades defineix l'organització i interrelació d'aquests i un conjunt d'operacions que es poden realitzar sobre ells. Les operacions bàsiques són:

  • Alta, addicionar un nou valor a l'estructura.
  • Baixa, esborrar un valor de l'estructura.
  • Recerca, trobar un determinat valor en l'estructura per a realitzar una operació amb aquest valor, en forma seqüencial o binari (sempre que les dades estiguen ordenats).

Altres operacions que es poden realitzar són:

  • Ordenament, dels elements pertanyents a l'estructura.
  • Aparellament, donades dues estructures originar una nova ordenada i que continga a les apariades.

Cada estructura ofereix avantatges i desavantatges en relació a la simplicitat i eficiència per a la realització de cada operació. D'aquesta forma, l'elecció de l'estructura de dades apropiada per a cada problema depèn de factors com la freqüència i l'ordre que es realitza cada operació sobre les dades.

Estructures de dades modifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Estructura de dades