Patró d'interferència conoscòpica • Altres llengües