Fescennium

Fescennium o Fescenium fou una antiga ciutat d'Etrúria, propera a Falerii. Dionís sempre parla dels faliscs com ocupant dues ciutats: Falerii i Fescenium. Segurament fou una dependència de Falerii perquè mai apareix separadament a la història més que quan l'esmenta Plini el Vell com a ciutat independent i municipi (ja durant l'Imperi).

La seva situació és discutida. Se l'ha situada a Civita Castellana (que avui tothom coincideix que és l'antiga Falerii), a Gallese (uns 15 km al nord de Civita Castellana) on s'han trobat unes restes etrusques, i a un lloc prop Borghetto (entre la ciutat i Corchiano), al Tíber, on també hi ha unes ruïnes etrusques, a uns 9 km al sud de Civita Castellana. Aquest darrer lloc està marcat per l'església de San Silvestro.

Aquesta ciutat, tot i la seva poca importància, va originar els anomenats versos fescennins (Fescennini versus), que originalment semblen haver estat uns diàlegs rústics en vers, però després substituïts per produccions dramàtiques més elaborades, de manera que el nom va ser retingut quasi exclusivament per versos a les festes nupcials que permetien una major llicencia al llenguatge. Els autors que van utilitzar aquestos vers foren Annianus, Servius i Festus, i el primer esmenta Fescennia com una ciutat de Campània, probablement per confusió amb Atella (les faules atellanae, del nom de la ciutat campània però esteses per altres llocs).