Filtre antialiàsing

Un filtre antialiàsing, de vegades anomenat filtre antiplegament és un filtre passa baixos analògic que es troba en dispositius de digitalització, que neteja el senyal abans de fer una Conversió analògica-digital.

El propòsit del filtre antialiàsing és d'eliminar tota presència, abans de fer el mostratge, de les freqüències superiors a Fe/2, sent Fe la freqüència mostratge. L'explicació teòrica de la necessitat d'un tal filtratge es troba en el Teorema de mostratge de Nyquist-Shannon.

Qualsevol mostratge fet complint aquesta norma no destruirà totes les dades, la qual cosa significa que sempre serà possible de recuperar el senyal analògic original a partir de les mostres finals: és doncs una mostra reversible (dins de l'amplada de banda limitat per la taxa de mostratge).

En cas de no fer-ho, és a dir, si hi ha un component de freqüència amb una mostra superior o igual a Fe/ 2, el senyal de la presa de mostres no contindrà cap informació del senyal analògic original: es tracta per tant d'un mostratge irreversible.

Exemple en pantalles LCDModifica

 
A dalt a l'esquerra: una versió amb Aliasing d'una forma simple. A dalt a la dreta: una versió amb Anti-aliasing de la mateixa forma. Dreta: Imatge antialiàsing ampliada x5.

A la imatge exemple, s'utilitza antialiàsing per a barrejar els "píxels frontera" d'una mostra gràfica. Això redueix l'efecte estètic desagradable de línies esglaonades que apareixen en el gràfic amb aliàsing a dalt a l'esquerra. L'antialiàsing s'aplica sovint en la representació de text en una pantalla d'ordinador per a mostrar contorns suaus que emulen més bé l'aparença del text produït per mètodes convencionals d'impressió de tinta sobre paper.

És especialment comú amb els tipus mostrats a les pantalles de LCD, l'ús de tècniques de subpixel rendering com ClearType. La representació de subpíxels requereix un filtre antialiàsing especial amb equilibri de color per a convertir el que seria una greu distorsió de les colors en unes franges de color amb prou feines perceptibles. Resultats equivalents es poden obtenir fent cada subpíxel direccionable com si fos un píxel complet, i el forniment d'un filtre antialiàsing gràcies al maquinari com es fa en el controlador de pantalla de portàtil OLPC XO-1. La Geometria dels píxels té importància en tot això, no importa si l'antialiàsing i l'adreçament de subpíxel s'obté per programari o per maquinari.

Vegeu tambéModifica

Enllaços externsModifica