Fons de Reserva de la Seguretat Social

El Fons de Reserva de la Seguretat Social (de vegades cridat guardiola de les pensions) és un fons sobirà d'inversió creat pel Govern d'Espanya l'any 2000 a fi de garantir el sistema públic de Seguretat Social.

Partint del Pacte de Toledo, i després de diferents acords en fòrums i àmbits de diàleg entre forces polítiques i socials, el Govern espanyol va establir un fons especial d'estabilització i reserva destinat a atendre les futures necessitats en matèria de prestacions contributives originades per desviacions entre ingressos i despeses de la Seguretat Social espanyola.[1]

EstructuraModifica

En la Tresoreria General de la Seguretat Social es va constituir un Fons de Reserva de la Seguretat Social amb la finalitat d'atendre a les necessitats futures del sistema de la Seguretat Social en matèria de prestacions contributives.[2] Els excedents d'ingressos que financen les prestacions de caràcter contributiu i altres despeses necessàries per a la seva gestió, que, si escau, resultin de la consignació pressupostària de cada exercici o de la liquidació pressupostària del mateix, es destinaran prioritària i majoritàriament, sempre que les possibilitats econòmiques i la situació financera del sistema de Seguretat Social ho permetin, al Fons de Reserva de la Seguretat Social.[3]

L'excés d'excedents derivat de la gestió per part de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social de la prestació d'incapacitat temporal per contingències comunes, determinat de conformitat amb les normes reguladores del mateix, es destinarà a dotar el Fons de Reserva de la Seguretat Social.

Evolució del fonsModifica

Evolució del Fons de Reserva de la Seguretat Social (Espanya)(en milions d'euros)

Any Total Fons Capital retirat
2000 601
2001 2.433
2002 6.169
2003 12.025
2004 19.330
2005 27.185
2006 35.879
2007 45.716
2008 57.223
2009 60.022
2010 64.375
2011 66.815
2012 63.008 7.003
2013 53.744 18.651
2014 41.634 33.951
2015 32.481 47.201
juliol de 2016[4] 25.176 55.901
Font: Seguretat Social[5][6]

ReferènciesModifica