Una fracció contínua es representa de la següent manera:

Els nombres , , ... s'anomenen quocients incomplets. Per simplificar la notació, a vegades s'indica una fracció contínua especificant-ne tan sols els quocients. Així, la fracció anterior s'indicaria també per: .

Si el nombre de quocients incomplets és finit, ens trobem davant d'una fracció contínua finita. Si, en canvi, el nombre de quocients incomplets es repeteix indefinidament, ens trobem davant d'una fracció contínua periòdica.

Dins d'aquest últim grup (el de la fracció contínua periòdica) podem distingir-ne dos subgrups:

  • La fracció contínua periòdica pura, quan el primer quocient incomplet és el primer de la fracció contínua.
  • La fracció contínua periòdica mixta, quan això no es compleix.

Resolució d'una fracció contínua finita

modifica

Posem que tenim la fracció:

 

Podem resoldre la fracció com si fos una fracció ordinària:

 

Resolució d'una fracció contínua periòdica

modifica

Periòdica pura

modifica

Posem que tenim la fracció

 

El qual és igual a:

 

ja que es repeteix contínuament el mateix.

A continuació, resolem la fracció de la mateixa forma que abans, i obtindrem:

 

Finalment, resolem l'equació:

 
 

A través de la resolució de l'equació de segon grau trobem el valor corresponent a  .

Un cas especial dins de les fraccions periòdiques pures són aquelles on el bucle té una llargada de només 1, és dir,

 .

Per exemple, emprant el mateix mètode es pot arribar a la següent igualtat:[1]

 ,

la qual quan n és 1 equival al nombre d'or.

Periòdica mixta

modifica

Posem que tenim la fracció:

 

En aquests casos anomenarem y al valor de la fracció contínua que segueix des del primer període

 

D'altra banda:

 

D'aquesta manera, podem formular un sistema d'equacions per trobar el resultat.

Referències

modifica
  1. Schroeder, Manfred R. Fractals, Chaos, Power Laws. W.H. Freeman & Co, 1991, p. 330-331. «For positive n, these winding numbers (n² + 4) are precisely those whose continued fraction expansion is periodic and has period length 1» 

Vegeu també

modifica

Enllaços externs

modifica
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Fracció contínua
  • (castellà) Gaussianos Fraccions contínues i combinatòria.